Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Niniejsza sekcja jest adresowana do osób, które mają wprowadzać dane do systemu bazy wiedzyBazy Wiedzy. W celu lepszego zrozumienia tej sekcji zalecamy zapoznanie się wprowadzeniem ogólnym:

...

 • Typy danych przechowywanych w systemie (główne - dorobek naukowy, pomocnicze - słowniki, administracyjne)

 • Dane na listach głównych i dane zagnieżdżone lokalnie: powiązania między obiektami

 • Formularze edycji, podpowiadanie, wskazywanie błędów: błędy i ostrzeżenia, nadawanie punktacji, status rekordu, wymagania pod kątem ewaluacji, dołączanie plików

 • Historyczność i wersyjność danych

 • Słowniki: standardowe i adaptowalne

 • Import danych

 • Przeglądanie historii edycji

 • Nadawanie uprawnień do rekordów i plików