Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ORCID jest bezpłatny i może go założyć każda osoba - ale powinno się założyć konto raz i gromadzić w nim kompletne informacje, ponieważ identyfikator jest niezmienny niezależnie od informacji zawartych w zawartości profilu. Z tego też powodu nie ma możliwości usuwania kont (można je jedynie dezaktywować).

ORCID podawany przy publikacjach, grantach, w serwisach dla badaczy , pozwala na jednoznaczne identyfikowanie naukowca w ramach jego aktywności naukowej.

...