Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Skąd mam wiedzieć, jaką mam wersję systemu?

Informacja ta jest dostępna dla użytkowników zalogowanych - po zalogowaniu się obok ikony języka pojawia się wielokropek. Po jego kliknięciu wyświetlane jest pole z informacją o bieżącej wersji.

...