Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Materiały do szkoleń interaktywnych zostały przygotowane w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (POPC.02.03.01-00-0008/17-00). Są one zaplanowane w formie następujących modułów:

Moduł 1. Informacje ogólne o systemie OMEGA-PSIR - Informacje ogólne o systemie

Moduł 2. Część publiczna systemu - Omega dla użytkownika “ze świata” (, tj. bez uprawnień )-Część publiczna systemu

Moduł 2. 3. Omega dla zalogowanego naukowca posiadającego profil w systemie - Omega dla naukowca (użytkownika z powiązanym profilem), po zalogowaniu

Moduł 34. Wprowadzanie i korekta danych - Omega  Omega dla redaktora

Moduł 4. Omega dla kierownictwa i kadry zarządzającej

Moduł 5. Omega dla administratora systemuW miarę rozwoju materiałów szkoleniowych będą dołączane kolejne moduły.

Image Modified