Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Należy pamiętać o tym, że instytucję z listy zaufanych na koncie ORCID usuwa się osobno (ikona kosza).

Od wersji systemu 3.1.106 tokeny ORCID są przechowywane w profilu użytkownika połączonego z autorem, a nie w rekordzie autora.

Optymalizacja ta znacząco zmniejsza liczbę występujących błędów autoryzacji.

W związku ze zmianą od wersji 3.1.106 nie jest już wymagane ręczne usuwanie tokenów - formularz pozostał jako narzędzie informacyjne dla redaktora, że użytkownik chce usunąć uwierzytelnienie.

Alert informujący o nowych zgłoszeniach wycofania uwierzytelnienia

...