Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Film przygotowany dla WAT:

...

Ten sam film podzielony na 11 części, aby łatwiej je powiązać z konkretnymi potrzebami uzytkownika

  1. 2021.01.27 - Omega WAT - Part 1.mp42021.02.27 - Omega WAT - Part 2.mp42021.02.27 - Omega WAT - Part 3.mp4

  2. 2021.02.27 - Omega WAT - Part 4.mp4

...