Skip to end of banner
Go to start of banner

 Omega dla redaktora

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Niniejsza sekcja jest adresowana do osób, które mają wprowadzać dane do systemu bazy wiedzy. W celu lepszego zrozumienia tej sekcji zalecamy zapoznanie się wprowadzeniem ogólnym:

Informacje Ogólne o Systemie.

Celem materiałów zawartych w tej sekcji jest zapoznanie czytelnika z następującymi tematami:

  • Typy danych przechowywanych w systemie (główne-dorobek, pomocnicze-słowniki, administracyjne

  • Dane na listach głównych i dane zagnieżdżone lokalnie: powiązania między obiektami

  • Formularze edycji, podpowiadanie, wskazywanie błędów: błędy i ostrzeżenia, nadawanie punktacji, status rekordu, wymagania pod kątem ewaluacji, dołączanie plików

  • Historyczność i wersyjność danych

  • Słowniki: standardowe i adaptowalne

  • Import danych

  • Przeglądanie historii edycji

  • Nadawanie uprawnień do rekordów i plików

  • No labels