Użytkownicy Omega-PSIR

Miasto

Instytucja

URL do Bazy Wiedzy

zakres prac Sages

Białystok

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

http://ppm.umb.edu.pl

wdrożenie, wsparcie

Białystok

Politechnika Białostocka

https://bazawiedzy.pb.edu.pl

wsparcie

Gdańsk

Federeacja Naukowa WSB-DSB

w przygotowaniu

wdrożenie

Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny

ppm.gumed.edu.pl

wdrożenie, wsparcie

Gdańsk

Uniwersytet Gdański

https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/index.seam

wsparcie

Gliwice

Politechnika Śląska

https://omega.polsl.pl/

nowe wdrożenie, wsparcie

Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny

http://ppm.sum.edu.pl/

wdrożenie, wsparcie

Katowice

Uniwersytet Śląski

w przygotowaniu

wdrożenie

Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

w przygotowaniu

wdrożenie

Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

https://repo.ur.krakow.pl/index.seam

 

Kraków

Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

w przygotowaniu

wdrożenie

Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

http://ppm.umlub.pl/

wdrożenie, wsparcie

Łódź

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

https://ppm.imp.lodz.pl/

wdrożenie, wsparcie

Łódź

Uniwerystet Łódzki

w przygotowaniu

 

Łódź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

https://publicum.umed.lodz.pl/index.seam

wdrożenie, wsparcie

Opole

Politechnika Opolska

https://bg.po.edu.pl/omega/index.php/pl

 

Opole

Uniwersytet Opolski

http://bazawiedzy.uni.opole.pl/

 

Poznań

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

https://researchportal.amu.edu.pl/index.seam

wdrożenie, wsparcie

Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/index.seam

 

Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

w przygotowaniu

wdrożenie

Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny

ppm.pum.edu.pl

wdrożenie, wsparcie

Tarnów

Państwowa Wyższa Szkoła

w przygotowaniu

wdrożenie

Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w przygotowaniu

konsultacje

Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej

http://www.bw.aps.edu.pl/index.seam

 

Warszawa

Narodowy Instytut Onkologii

https://nauka.coi.pl/index.seam?

 

Warszawa

Politechnika Warszawska

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/

 

Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://repo2.wzim.sggw.pl/index.seam

 

Warszawa

SWPS Uniwersytet Społecznohumanistyczny

http://bw.swps.edu.pl/index.seam

 

Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny

http://ppm.wum.edu.pl/

wdrożenie, wsparcie

Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna

https://www.bg.wat.edu.pl/baza-wiedzy-wat

 

Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

w przygotowaniu

 

Warszawa

Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

w przygotowaniu

wdrożenie

Wrocław

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

https://bw.intibs.pl/index.seam

wdrożenie, wsparcie

Wrocław

Polska Platforma Medyczna

https://ppm.edu.pl/index.seam

 

Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

https://www.wir.ue.wroc.pl/search.seam

wsparcie

Wrocław

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

https://ppm.umed.wroc.pl/index.seam

wdrożenie, wsparcie

Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

http://bazawiedzy.upwr.edu.pl/index.seam

 

Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

https://bw.uwr.edu.pl/index.seam?

wdrożenie