FAQ - moduł ewaluacji

 

Spis treści

 

Jak można sprawdzić, czy ma się wgrane narzędzia ewaluacyjne oraz w jakiej wersji?

Informacje o wersjach narzędzi ewaluacyjnych - ortoolsSolver oraz pbnIntegrator znajdują się w konfiguracji systemu.

Brak wpisów w konfiguracji oznacza brak zainstalowanych narzędzi.

 

Mimo uzyskania tokenów aplikacji oraz użytkownika zgodnie z instrukcjami na stronach OPI w Omedze nie ma możliwości wysyłania publikacji do PBN

 

Podczas próby wysłania publikacji zwracana jest taka informacja:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kod odpowiedzi 403 Komunikat odpowiedzi Forbidden. Check if your AppToken and UserToken are proper. Ciało odpowiedzi { "code": 403, "description": "Brak wystarczających uprawnień dla aplikacji UMEDWROC. Żądanie POST wymaga uprawnienia do odczytu i zapisu.", "message": "Forbidden" }

Przyczyną najprawdopodobniej jest tutaj zbyt niski poziom uprawnień przypisany do tokena aplikacji (X-App-Token). Mendadżer aplikacji powinien zalogować się do konta PBN i zweryfikować, czy przy tokenie znajduje się informacja “Odczyt”, czy “Odczyt/Zapis”.

Jeśli tokeny działają prawidłowo (można to zweryfikować np. tutaj https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl/api/#/institution-profile-controller/getPagedPublicationsByInstitutionUsingGET), oraz menadżer widzi wyłącznie “Odczyt”, należy skontaktować się z Helpdeskiem OPI w celu uzyskania prawidłowych uprawnień.

Jeśli tutaj https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl/api/#/institution-profile-controller/getPagedPublicationsByInstitutionUsingGET tokeny nie działają prawidłowo, należy zweryfikować poprawność tokena aplikacji oraz wygenerować nowy token użytkownika, a następnie sprawdzić ponownie działanie. Jeśli przesyłanie nadal nie jest możliwe i nadal brak w aplikacji PBN uprawnień do zapisu, należy skontaktować się z Helpdeskiem OPI.

Uwaga - zdarza się, że uprawnienia do zapisu są wycofywane po czasowych wyłączeniach PBN. Jeśli uprawnienia nie zostaną automatycznie przywrócone, należy skontaktować się z Helpdeskiem OPI.

 

Dlaczego w Oświadczeniu 3 autor nie może zaznaczyć żadnej publikacji?

Należy zweryfikować datę blokady wskazaną w rekordzie Ewaluacja - żeby oświadczenie mozna było złożyć, data musi być ustawiona na 31-12-2021 (domyślne ustawienie to 31-12-2020).

Jeśli blokada jest na 31.12.2020, to system nie dopuści do składania oświadczeń po tym terminie.

Dlaczego w Oświadczeniu 3 nie wyświetlają się najnowsze publikacje?

Należy zweryfikować datę “Koniec okresu ewaluacji” wskazaną w rekordzie Ewaluacja - jeśli jest tam wprowadzony rok 2020, to publikacje z roku 2021 nie będą się wyświetlać w oświadczeniu.

Dlaczego w Oświadczeniu 3 nie wyświetla dodatkowe potwierdzenie dyscyplin?

Dodatkowe oświadczenie wymaga zaimportowania do “Regulaminów, zasad i warunków, licencji” rekordu “Oświadczenie autora o dyscyplinie naukowej w publikacji”

Dlaczego w profilu dyscypliny nie wyświetla się raport “Udziały jednostkowe - optymalizacja”?

Raport “Udziały jednostkowe - optymalizacja” wyświetla się dopiero, kiedy w przełącznikach włączony jest slotsSolver

 

Walidacja publikacji przed eksportem daje błąd “Brak poprawnych oświadczeń” mimo złożonych oświadczeń

Składane w systemie oświadczenia 3 są bezpośrednio powiązane z rekordem ewaluacji - ten błąd może być spowodowany usunięciem rekordu ewaluacji i stworzeniem/zaimportowaniem w systemie innego już po złożeniu przez autorów oświadczeń.

Należy przywrócić usunięty rekord ewaluacji.

A co, jeśli w systemie znajdują się oświadczenia 3 połączone z usuniętym rekordem oraz oświadczenia 3 połączone z nowym rekordem?

Po przywróceniu usuniętego rekordu ewaluacji należy przeprowadzić scalanie. Jeśli zwykłe scalanie nie poprawi błędu, należy zgłosić się do Sages lub PW w celu wykonania dodatkowych działań.

 

Import danych kadrowych z pliku POL-on (scheduler authorEmploymentInfoPOLON) - dane nie przechodzą poprawnie do Omegi

Jeżeli wszystkie kroki zostały wykonane zgodnie z instrukcją https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/1341718533 a import danych kadrowych z plików POL-on nie przechodzi poprawnie do Omegi to należy sprawdzić czy problem nie wynika z niedopasowania nazwy instytucji między plikiem a nazwą główną w bazie. W logach widzimy wówczas zapis Unknown employments.

Należy wówczas w schedulerze authorEmploymentInfoPOLON w linijce

var customEmploymentName = null

wstawić nazwę jednostki z pliku np.

var customEmploymentName = "Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera"

 

Uruchomienie optymalizatora zamiast wyników pokazuje “Debugowanie”

Optymalizator nie bierze pod uwagę informacji o oświadczeniach - bierze pod uwagę rekord ewaluacji, dyscypliny oraz rekord zatrudnienia autora.

Wskazany błąd najczęściej występuje, kiedy u żadnego autora nie ma rekordu zatrudnienia. Może również wystąpić, kiedy w rekordzie zatrudnienia znajdują się zapisy odbiegające od domyślnych, w tym przede wszystkim wymiar czasu pracy 1 zamiast 100 (0,5 zamiast 50 itd.) oraz grupa zatrudnienia z lokalnego słownika zamiast ze słownika dostarczanego przez PW.

Wymiar czasu pracy należy zmienić we wszystkich rekordach.

W przypadku stosowania na uczelni innego słownika grup zatrudnienia niż dostarczany z systemem należy odpowiednio zmienić ustawienia w przełączniku model.evaluation, w parametrze staffGroupsEntitledToEvaluation

 

Dlaczego zalecana jest praca w module ewaluacji na publikacjach opunktowanych automatycznie, a nie manualnie?

W przypadku manualnego przypisywania punktacji w rekordzie publikacji nie ma źródła punktacji nadawanego przez system, a to jest wykorzystywane do identyfikowania typu publikacji w celu optymalizacji procesu punktowania (prawo korzyści), a potem także do optymalizacji mapowania do modelu PBN. System może w szczególności nie rozpoznawać, czy artykuł z czasopisma powinien być zaliczony do materiału konferencyjnego, czy też rozdział z książki jest lepiej punktowany niż artykuł z czasopisma.
Lista komunikatów błędów, które mogą wystąpić podczas walidacji dorobku przed przesłaniem do PBN

Nieznany typ publikacji

Brak afiliujących autorów

Brak afiliujących autorów z zadeklarowaną dyscypliną

Brak autorów uprawnionych do ewaluacji w zadeklarowanej dyscyplinie

Publikacja pomijana przy ocenie parametrycznej

Niepoprawny DOI

Niepoprawny URL

Brak dyscypliny autora

Liczba dyscyplin autora !=1

Brak oświadczenia do publikacji

Brak poprawnych oświadczeń

Oświadczona dyscyplina niezgodna z aktualnie zadeklarowanymi dyscyplinami

Autor nieuprawniony do udziału w ewaluacji w zadeklarowanej dyscyplinie

Oświadczenie wycofane