Wersja 3.0

 

Wersje 3.0 i 3.1 są wydawane w tym samym czasie. Zmiany wprowadzane do 3.0 są automatycznie dodawane do wersji 3.1.

W związku z wygaszaniem wsparcia dla wersji 3.0 łączenie zmian 3.0 z 3.1 następuje z opóźnieniem spowodowanym różnicami w modelu danych.

Informowanie o zmianach wprowadzonych do wersji 3.1 zostało wprowadzone od 3.1.220.

 

 • OMDEV-1688 : Cele zrównoważonego rozwoju ONZ w 3.0

 • OMDEV-1692 : Nie działa edycja szablonów

 • OMDEV-1686 : Link do ważnych osób w zespole prowadzi czasem do niezwiązanej osob

 • OPPSLDEV-95 : błąd AJAX

 • OMPKDEV-75 : Użycie filtrów w wynikach wyszukiwania mimo odznaczenia checkboxa

 • OMDEV-1679 : Przycisk "Popraw zapytanie" na wynikach projektu często daje błąd 500

 • OMDEV-1624 : Wybór ewaluacji w grupie filtrów "Ewaluacja" w wyszukiwaniu autorów w panelu redaktora

 • OMDEV-1587 : Wysyłanie prośby o potwierdzenie dyscypliny dla osób spoza N

 • OMDEV-1680 : Zespoły badawcze - raport "Sprawozdanie z działalności" - parametr podział na lata w tabeli podsumowującej

 • OMUJDEV-273 : Wybór deskryptora powinien ograniczać listę dostępnych zawężeń (na wyszukiwaniu zaawansowanym publikacji i doktoratów)

 • OMUJDEV-271 : Niepotrzebny numer w nagłówkach deskrytptorów mesh

 • OMDEV-1678 : Informacje z tooltipów pokazują się w raportach zapisanych jako pdf i docx

 • OMUJDEV-262 : Zmienić nazwę Kwalifikatory mesh na Zawężenia

 • OMDEV-1668 : Zespoły badawcze - raport "Sprawozdanie z działalności"

 • OMUJDEV-265 : Schowek na ekranie info jest niedostępny dla użytkowników niezlogowanych

 • OMUJDEV-259 : Podpowiedzi dla MeSH

 • OMDEV-1670 : Błąd przy dodawaniu plików mp3 (oraz innych nietypowych)

 • OMUEKATDEV-110 : Informacja FALSE w PROFILU ZESPOŁU

 • OMDEV-1664 : Dodać zespoły do wyszukiwarki globalnej

 • OMDEV-1663 : Błędne zliczanie osiągnięć i aktywności zespołu

 • OMDEV-1123 : Koszty opublikowania publikacji

 • OMDEV-1654 : Usuwanie elementów widocznych tylko dla czytników ekranu z PDF pobranego za pomocą pływającego menu w raportach

 • OMDEV-1653 : Akronim przy nazwie zespołu badawczego w wynikach wyszukiwania

 • OMDEV-1621 : Edycja informacji o zatrudnieniu i średnim zatrudnieniu dostępna tylko dla roli 'verifier'

 • OMUMCSDEV-92 : raportu ‘Pivot publikacji - udział jednostkowy’ - combobox fix

 • OMDEV-1637 : Aktualizacja historii ewaluowanych dyscyplin na podstawie oświadczenia 3

 • OMDEV-1602 : API XML - paginacja wyników

 • OMDEV-1594 : Data zatwierdzenia dyscyplin autorów wypełniana automatycznie w niezasadnych okolicznościach

 • OMDEV-1600 : Enhancements requested by WUT

 • OMDEV-1567 : Integracja eksportu danych o patentach do POLON

 • OMDEV-1554 : skrypt authorEmploymentInfoPOLON

 • OMPWSZTDEV-58 : Inny adres e-mail - zmiana w profilu użytkownika

 • OMDEV-1604 : Further broken links correction

 • OMUMCSDEV-86 : tabela przestawna - raport nie generuje się

 • OMUJDEV-230 : Widoczny nadal styl Vancouver

 • OMDEV-1555 : Nowe pola i filtry w piwocie dotyczące ról autora w publikacji

 • OMDEV-1528 : Importowanie wskaźnika typu kwartyl - problemy

 • OMDEV-1399 : Importer wskaźników - wprowadzenie zmiany dla case-sensitive

 • OMDEV-1519 : Historia ewaluowanych dyscyplin

 • OMPPMDEV-1007 : niezmieniający się język kraju w interfejsie anglojęzycznym dla rekordu zagnieżdżonego validationtable

 • OMDEV-1565 : Filtry zespołów na zasadnych ekranach wyszukiwania

 • OMAMUDEV-87 : usprawnienie wyszukiwania publikacji - pola systemowe

 • OMDEV-1570 : Uwzględnienie bieżącego języka na profilu zespołu

 • OMAMUDEV-89 : dodanie możliwości wyszukiwania po tytule publikacji

 • OMUEKATDEV-99 : Konferencja wydarzenie - nie zmienia się status rekordu na Zweryfikowany

 • OMDEV-1571 : Profil zespołu powinien pokazywać osiągnięcia/aktywności zespołu - nie członków zespołu

 • OMDEV-1564 : Nie pokazuj zespołów przy afiliacjach autorów

 • OMDEV-1563 : Pokazuj akronim na stronie profilowej zespołu

 • OMPPMDEV-983 : Nie działa pomoc dla ekranu wyszukiwania

 • OMAMUDEV-87 : usprawnienie wyszukiwania publikacji - pola systemowe

 • OMDEV-1557 : Menu górne Więcej->Doniesienia medialne prowadzi do złej strony

 • OMUJDEV-172 : Ukrycie w widoku określeń pierwszy, ostatni autor

 • OMDEV-1555 : Nowe pola i filtry w piwocie dotyczące ról autora w publikacji

 • OMDEV-1444 : Wykrywanie duplikatów spośród wybranych publikacji

 • OMDEV-1541 : Brak multimediów w osiągnięciach autora

 • OMDEV-1531 : Moduł akwizycji multimediów - wyświetlanie istniejącego tytułu w innym języku jeśli brak tytułu w języku interfejsu.

 • OMDEV-1524 : poprawka w schedulerze ORCID

 • OMDEV-1510 : Brak zmiany pola tytułu po wykryciu języka w multimediach

 • OMDEV-1508 : usunięcie znacznika w wydarzeniach (event)

 • OMDEV-772 : poprawa literówki "reporezentacja"

 • OMDEV-1447 : 'Multimedia' widoczność na stronie startowej oraz w wyszukiwaniu globalnym

 • OMDEV-1493 : Zmiana sposobu wyświetlania loginu

 • OMUJDEV-163 : MeSH - inne formy: polskie i angielskie

 • OMDEV-1492 : Dokonać anonimizacji informacji dostępowych o charakterze kluczowym

 • OMDEV-1309 : Rozwój modułu zespołów badawczych

 • OMDEV-1254 : Profil zespołu - współpraca pracowników

 • OMUJDEV-150 : Prośba o poprawienie warunków walidacji w Multimediach

 • OMDEV-1476 : Błędy w formacie eksportu Tabela

 • OMDEV-1468 : Nie wyświetlają się multimedia na profilach osób powiązanych z multimediami

 • OMDEV-1440 : Udziały jednostkowe - pomijanie udziałów autorów spoza N z roku 2017

 • OMDEV-1312 : Udziały jednostkowe - poprawki i dodatkowe parametry

 • OMDEV-1284 : shares computation correction

 • OMDEV-1469 : 500 na publikacjach autorów o identyfikatorach zaczynających się od cyfry

 • OMDEV-1467 : Usprawnienia w polskim meshu

 • OMDEV-1460 : Pole 'Integracja z POL-on' w projektach

 • OMDEV-1448 : Braki w meshu

 • OMUJDEV-129 : Multimedia - wprowadzanie danych, błędy i ostrzeżenia

 • OMDEV-1437 : Przycisk "Zaznacz wszystkie pozycje na stronie"

 • OMDEV-1432 : eksport dzieł do POLon - dodanie formatu exportu

 • OMDEV-1399 : Importer wskaźników - wprowadzenie zmiany dla case-sensitive

 • OMDEV-372 : improvements for project module

 • OMDEV-1424 : Filtr "Pomiń prywatne nieutworzone przeze mnie" na liście dostępnych formatów eksportu (widoczne tylko dla administratora)

 • OMDEV-1418 : Brak informacji o dopasowania do zapytania w wyszukiwaniu globalnym

 • OMDEV-1394 : Automatyczne pobieranie aktualnego roku w stopce Omegi

 • OMDEV-1413 : Komunikat o blokadzie składania oświadczeń

 • OMDEV-1398 : Wybór ewaluacji w zakładce ewaluacja autora

 • OMUWNPDEV-37 : menu

 • OMUJDEV-124 : Nie działa filtr autor "oznaczenie roli"

 • OMDEV-1337 : Opcje "żaden z" oraz "dokładnie" w polach wyszukiwawczych

 • OMDEV-851 : niepotrzebna jednostka root w filtrowaniu w profilu dyscypliny

 • OMUJDEV-110 : Brak w widoku pola operacyjnego Indetyfikatora systemu zewnętrznego dla Innych (jest dla artykułów)

 • OMDEV-1352 : Poprawiona blokada ewaluacji

 • OMDEV-1393 : Projekty nie pokazują się na profilach zespołów

 • OMDEV-1371 : Wykrywanie rozbieżności z oświadczeniami w profilu instytucji w PBN

 • OMPPMDEV-942 : Usunięcie nieużywanego formatu eksportu "oświadczenie autora (stare)"

 • OMPBDEV-30 : zmiana filtru domyślnego w Aktywnościach i Osiągnięciach

 • OMUMEDDEV-406 : OMG-594 Raport dorobku - brak projektów

 • OMDEV-1151 : utworzenie szablonu search dla 'product' i 'implementation'

 • OMDEV-1346 : Bogatsze możlwości edycji opisów laboratoriów

 • OMDEV-245 : Błąd przy próbie scalania rekordów doktoratów

 • OMDEV-1326 : Wymiana klienta HTTP do komunikacji z integratorem PBN i optymalizatorem udziałów jednostkowych

 • OMUMEDDEV-429 : AP1002-1059 Raport z mierników - nieprawidłowe dane o liczbie przypadków z licencją

 • OMUJDEV-128 : Wyszukiwanie przez listę identyfikatorów zewnętrznych (np. Expertus)

 • OMDEV-1327 : Eksport do PBN - możliwość wyłączenia wysyłania daty oświadczenia

 • OMDEV-1329 : Nie można wskazać afiliacji zewnętrznej przy patentach

 • OMDEV-1302 : Integrator PBN - uzupełnianie dyscyplin w czasopismach

 • OMUJDEV-123 : Lista formatów / style bibliograficzne

 • OMDEV-1290 : Wykrywanie rozbieżności z oświadczeniami wysłanymi do PBN - obsługa naturalnych identyfikatorów

 • OMDEV-1253 : Dzieła artystyczne w raporcie "Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć pracownika"

 • OMDEV-1290 : Wykrywanie rozbieżności z oświadczeniami wysłanymi do PBN - obsługa naturalnych identyfikatorów

 • OMDEV-1316 : Zespół - link do dyscypliny, wyświetlaj osoby bez afiliacji, usuń napis profil zespołu w rekordach

 • OMDEV-1279 : Brak jednostek o identyfikatorach zaczynających się od zera na profilu dyscyplin

 • OMUMCSDEV-23 : błąd podczas importu term

 • OMDEV-1305 : PbnAuthorStatementProcessor getAllAuthors default empty list change to full list

 • OMDEV-1280 : pbn-integrator 1.1.15: OutOfMemory exception

 • OMDEV-1278 : Zmiany w uprawnieniu do ewaluacji

 • OMDEV-1275 : Add publisher, char constraints, first publishing country and year to artwork and awards model

 • OMDEV-1151 : utworzenie szablonu search dla 'product' i 'implementation'

 • OMDEV-1286 : Oświadczenie 3 - ostrzeżenie o osiągnięciach wymagających zatwierdzenia dyscypliny

 • OMDEV-1279 : Brak jednostek o identyfikatorach zaczynających się od zera na profilu dyscyplin

 • OMDEV-1149 : Usprawnienia na wyszukiwarce deskryptorów mesh

 • OPPSLDEV-53 : Obsługa obszarów badawczych w dodatkowych encjach

 • OMUJDEV-77 : BUG w systemie - problem z dodawaniem daty

 • OMDEV-1285 : Poprawić budowanie dev-v2 na java 8

 • OMDEV-1271 : Zakładka ewaluacja w profilu autora - wyświetlanie zera jako "0" zamiast "-" w podsumowaniu, usunięcie wyświetlania wartości: limit udziałów, suma udziałów uwzględniając limity

 • OMDEV-1270 : Optymalizator udziałów jednostkowych - eksport do XLS daty oświadczenia i statusu integracji z PBN

 • OMDEV-1253 : Dzieła artystyczne w raporcie "Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć pracownika"

 • OMDEV-1252 : Usunięcie starego schedulera

 • OMAMUDEV-60 : Oświadczenie 3 - brak koreańskiej czcionki po pobraniu wersji pdf

 • OMDEV-1253 : Dzieła artystyczne w raporcie "Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć pracownika"

 • OMDEV-1195 : Add teamcoordinator user role

 • OMDEV-1119 : Refaktoryzacja importera wskaźników

 • OMDEV-1241 : Dostosowanie obliczeń udziałów jednostkowych do zmian w punktacji ministerialnej

 • OMDEV-1240 : Eksport do PBN - możliwość wyłączenia wysyłania danych o licencji OA

 • OMDEV-1234 : do poprawienia pola licencji

 • OMDEV-1141 : Zapis w historiu rekordu (modifiedBy) i audit-log (username) nazwy użytkownika systemowego jako nazwa schedultaska, który dokonał modyfikacji

 • OPPSLDEV-53 : Obsługa obszarów badawczych w dodatkowych encjach

 • OMDEV-994 : Błąd serwera przy próbie wejścia w statystyki

 • OMUMEDDEV-417 : OMG-622 błąd 500 przy próbie podglądu rekordu

 • OMDEV-1182 : Usprawnienia w modelu zespołu, infrastruktury, laboratorium, dzieł artystycznych

 • OMDEV-1223 : Brak aktualizacji środowisk 3.0

 • OMDEV-1187 : Uszczegółowienie uprawnienia do ewaluacji pracowników za rok 2017 i doktorantów szkół doktorskich

 • OMDEV-1150 : Oświadczenie 3 - nagłówek "Wydruk kontrolny" w pdf

 • OMDEV-1010 : Wykrywanie duplikatów publikacji w PBN i możliwość wyczyszczenia w PBN publikacji niepołączonych z omegą

 • OMUMEDDEV-416 : AP1001-547 NCN/Określenie dat realizacji projektu - błąd w zapisanym w OMG okresie realizacji projektu/liczbie miesięcy

 • OMUMEDDEV-416 : AP1001-547 NCN/Określenie dat realizacji projektu - błąd w zapisanym w OMG okresie realizacji projektu/liczbie miesięcy

 • OMDEV-1196 : Błąd odwołania do null w schedulerze przy inicjalizacji środowiska

 • OMDEV-410 : Przygotowanie Solr do wgrania na środowisko testowe

 • OMUSDEV-38 : Duplikaty wskaźników w publikacjach pobranych za pomocą DOI

 • OMUPHDEV-15 : Załadowanie pracowników

 • OMUMEDDEV-383 : AP1002-923 Wyniesienie api aktywności do umed-lodz-api

 • OMULDEV-48 : Problemy z pracownikami

 • OMUJDEV-82 : Poprawienie wydajności

 • OMUGDDEV-43 : Przycisk do importu z DOI widoczny tylko dla administratorów

 • OMUGDDEV-29 : importer wskaźnika dla klienta

 • OMUEWRDEV-41 : Błąd podczas próby zapisania lub utworzenia użytkownika

 • OMUEWRDEV-40 : Aktualizacja systemu do wersji 3.1

 • OMUEPDEV-16 : Problemy z logowaniem

 • OMUEPDEV-13 : Problemy z wyszukiwaniem, wyświetlaniem, różnice w ilości danych - indeks

 • OMPPMDEV-889 : aktualizacja umed-ppm-prod do 3.1

 • OMPPMDEV-874 : Poprawa funkcjonalności do włączania/wyłączania cytowań z WoS

 • OMPPMDEV-855 : Problemy z banerem w wersji 3.1 (baza testowa)

 • OMPPMDEV-847 : Brak wyświetlania formularza zgody po pominięciu przy kolejnych logowaniach

 • OMFNDEV-90 : Plany publikacyjne - polskie znaki

 • OMFNDEV-86 : Brak połączenia ze Scopus

 • OMFNDEV-75 : stworzenie formularza planów publikacyjnych

 • OMFNDEV-73 : Dodanie przycisku do importu publikacji z PBN przez moduł importów

 • OMFNDEV-48 : PBN - wiele jednostek w jednej Omedze

 • OMDEV-1170 : Dodanie checkstyle-report do bitbucket-pipelines.yaml

 • OMDEV-1152 : Błąd Omega shell

 • OMDEV-1147 : Rozbudowa modelu researchdata o pola licencji

 • OMDEV-1135 : zmiana walidacji rekordów powiązanych - z ERROR na WARNING

 • OMDEV-1131 : Stworzyć omega-migrator i usunąć jackrabbit

 • OMDEV-1127 : Ustawienie dokerowych skryptów jako executable

 • OMDEV-1119 : Refaktoryzacja importera wskaźników

 • OMDEV-1115 : Dodanie walidacji numeru ORCID przed exportem

 • OMDEV-1090 : Błąd serwera przy próbie otwarcia historii Externalrepository

 • OMDEV-1083 : nieobsłużony błąd - kropka na końcu tytuły

 • OMDEV-1081 : walidacja artykułu - niepotrzebne ostrzeżenie dla klasyfikacji ASJC czasopisma

 • OMDEV-1080 : Przepisanie itm-war/generator.xml

 • OMDEV-1072 : problem z trwałym usuwanie rekordów w 3.1.82

 • OMDEV-1065 : Wyszukiwanie publikacji - nie działają filtry dla IF

 • OMDEV-1042 : Błąd przy informacji o dacie przy importowaniu osiągnięć

 • OMDEV-1039 : Zapisywanie edytowanych rekordów - nieprawidłowa walidacja

 • OMDEV-1037 : Nieprawidłowa walidacja w projektach

 • OMDEV-1032 : Przygotowanie importera PBN (moduł repozytorium)

 • OMDEV-1030 : Brak możliwości wylogowania się z systemie

 • OMDEV-1028 : filtr 'liczba punktów/rok'

 • OMDEV-1025 : Błąd serwera przy próbie pobrania mapy strony

 • OMDEV-1024 : filtrowanie po dacie modyfikacji zwraca niepoprawne wyniki

 • OMDEV-1023 : nie działa dodawanie kolumn w formacie eksportu "Tabela"

 • OMDEV-1021 : Reimplementacja "integracji" z Google Scholar

 • OMDEV-1018 : błąd związany z algorytmem punktacji MNiSW

 • OMDEV-1017 : Usuwanie nie używanego framework-resources

 • OMDEV-1011 : Błędy systemu przy aktualizacji cytowań WoS

 • OMDEV-1009 : błąd 500 przy próbie otwarcia opisu szczegółowego projektu

 • OMDEV-1003 : poprawienie migracji bazy wariantów

 • OMDEV-998 : Import publikacji z profilu instytucji

 • OMDEV-994 : Błąd serwera przy próbie wejścia w statystyki

 • OMDEV-989 : Próba wyszukania eksperta kończy się błędem 500

 • OMDEV-981 : Propagacja wyjątku przy zapisaniu rekordu do mongo

 • OMDEV-976 : Refaktoryzacja integracji Reporting API

 • OMDEV-974 : Połączenia do mongo nie są zamykane

 • OMDEV-967 : Pokazanie stanu bazy przy każdym uruchomieniu systemu

 • OMDEV-962 : Usunięcie obsolete typów / podtypów z modelu - bookseries / journalseriesprofile*

 • OMDEV-958 : Oświadczenie 3 w Omedze 3.1 - błąd w generowanym PDF

 • OMDEV-955 : Historia rekordu zapisuje się odwrotnie

 • OMDEV-951 : NPE when executing changelog tasks

 • OMDEV-950 : Złe query w profilu jednostki

 • OMDEV-943 : Exception z integracji z WoS

 • OMDEV-937 : Problemy z wyszukiwaniem po nazwiskach - zbyt mała precyzja

 • OMDEV-931 : NPE kiedy jest tworzony GRelationshipQueryNode z nieistniejącym polem

 • OMDEV-930 : Dodanie walidacji na adres email przy wycofywaniu uwierzytelnienia z ORCID

 • OMDEV-918 : Raport Lista N0 dla wszystkich dyscyplin zadeklarowanych przez wybranych autorów

 • OMDEV-917 : Nowa dana słownikowa Webp typu file_techtype

 • OMDEV-914 : błąd przy reindeksacji

 • OMDEV-908 : Dostęp do optymalizatora

 • OMDEV-904 : data utworzenia

 • OMDEV-901 : filtrowanie po dyscyplinach nie działa poprawnie

 • OMDEV-899 : Wydana wersja 3.0.198

 • OMDEV-891 : niedziałające kwerendy

 • OMDEV-889 : Sortowanie publikacji w widoku publicznym i profilach

 • OMDEV-885 : Dodanie odsyłacza do twittera

 • OMDEV-881 : BsonInvalidOperationException: readStartDocument can only be called when CurrentBSONType is DOCUMENT, not when CurrentBSONType is END_OF_DOCUMENT

 • OMDEV-877 : RuntimeException: There is no orderspec for sorter with id: model:importoptions:sorttemplates:defaultsorttemplate1

 • OMDEV-876 : Brak punktów w Raporcie dorobku

 • OMDEV-872 : Powiadomienie o anulowaniu oświadczenia 3

 • OMDEV-871 : com.mongodb.MongoCursorNotFoundException when reindexing big solr collections

 • OMDEV-870 : Wyłączenie opcji wejścia do starej konsoli konfiguracyjnej

 • OMDEV-863 : unknown top level operator: $not for generated queries

 • OMDEV-862 : Błąd 500 przy zapisie rekordu publikacji

 • OMDEV-857 : problem z generacją id dla zagnieżdżonych encji w 3.1

 • OMDEV-855 : Fix NPE on AffiliationLimiter null-safe map

 • OMDEV-854 : zwielokrotnienie podpowiedzi przeniesienia na listę główną

 • OMDEV-827 : ikona pomocy "ORCID" dostosowana do WCAG

 • OMDEV-824 : Zmiana encji "parametry systemowe" na główną

 • OMDEV-805 : Opcjonalność bazy jackrabbit

 • OMDEV-804 : Zrefaktorować ChangelogDeferralService

 • OMDEV-797 : sortowanie czasopism na środowisku preprod

 • OMDEV-794 : Weryfikacja/aktualizacja integracji z Sherpa

 • OMDEV-791 : Dodać testy dla IntermediateASTQueryBuilder

 • OMDEV-780 : Przepisać zakomentowane OrderSpec

 • OMDEV-771 : skrypt wypisujący publikacje wysłane i niewysłane do ORCID

 • OMDEV-765 : Zastąpienie jcr:contains dla porównania prostych pól

 • OMDEV-762 : Wizualizacja trybu tylko do odczytu

 • OMDEV-761 : Tryb tylko do odczytu

 • OMDEV-745 : Duplikowanie pola 'Wskaźniki bibliometryczne'

 • OMDEV-742 : Add docker-compose for cas, mongo and solr

 • OMDEV-1188 : Poprawka algorytmu uprawnień

 • OMDEV-1184 : Oświadczenie 3 - sekcja "Publikacje z wycofanymi udziałami (optymalizacja)" w wydruku kontrolnym

 • OMDEV-1162 : Zmiana domyślnego zaznaczenia releaseTime w formularzu licencji rekordu

 • OMDEV-1137 : Zakładka ewaluacja w profilu autora - możliwość zmiany dyscypliny w wybranych publikacjach

 • OMDEV-1173 : Jak wpisać 1/8 etatu?

 • OMDEV-1150 : Oświadczenie 3 - nagłówek "Wydruk kontrolny" w pdf

 • OMDEV-1129 : Zakładka ewaluacja w profilu autora - możliwość wycofywania oświadczeń w wybranych publikacjach

 • OMDEV-1132 : Nie działają filtry dyscyplin na publicznym ekranie wyszukiwania czasopism

 • OMDEV-1089 : Hide empty related items in project effects

 • OMUMEDDEV-406 : OMG-594 Raport dorobku - brak projektów

 • OMDEV-628 : Przeróbka skryptu dot. ładowania wskaźników IF

 • OMDEV-1128 : Eksport do PBN i czyszczenie oświadczeń z poziomu panelu redaktora

 • OMDEV-1125 : Dodatkowe filtry związanych z ewaluacją na formularzu wyszukiwania autorów w panelu redaktora

 • OMDEV-1118 : Add field media to teams

 • OMDEV-848 : Aparatura badawcza - poprawić wyświetlanie w profilu jednostki w podziale na dyscypliny

 • OMDEV-1113 : Zakładka ewaluacja w profilu autora - poprawka zwiększenia limitu udziału o 1 w przypadku wystąpienia dyscypliny nieewaluowanej w instytucji

 • OMDEV-628 : Przeróbka skryptu dot. ładowania wskaźników IF

 • OMDEV-1097 : Błąd 500 na stronach info niektórych deskryptorów mesh

 • OMDEV-1096 : Błąd na wyszukiwarce mesh w angielskiej wersji

 • OMDEV-1093 : Zakładka Ewaluacja w profilu autora - limit udziałów obliczany na podstawie okresu zatrudnienia uprawniającego do ewaluacji

 • OMDEV-1078 : Ograniczenie dostępu do szczegółów konfiguracji repozytoriów zewnętrznych

 • OMDEV-1041 : Zmiany w analizie systemu (Google Analytics API)

 • OMDEV-996 : Udziały jednostkowe: korekta Pc dla nauk teologicznych

 • OMDEV-1061 : Zmiana warunków wyświetlania raportu pbnExportStatus

 • OMDEV-1056 : Błąd systemu dla formatów eksportu przy zapisie rekordu zawierającego niekompletne / błędne dane

 • OMDEV-1049 : Błąd consistencyFix - przywraca usunięte rekordy

 • OMDEV-9 : Wydzielenie modelu Omegi do osobnej zależności

 •  OMDEV-9 : Wydzielenie modelu Omegi do osobnej zależności

 • OMDEV-1030 : Brak możliwości wylogowania się z systemie

 • OMDEV-1015 : Okazjonalne (ale dość powszechne) logowanie na nie swoje konto

 • OMDEV-1014 : Zmiana widoczności pola "Inne adresy" w multimediach

 • OMWATDEV-29 : Błąd przechodzenia między zakładkami w projectmain

 • OMPPMDEV-890 : Zmiana obsługi prac wieloautorskich - limit na liczbę autorów

 • OMDEV-995 : Średnie zatrudnienie w dyscyplinie w grupie zatrudnienia uprawnionej do ewaluacji

 • OMDEV-993 : Grupa filtrów związanych z ewaluacją na formularzu wyszukiwania autorów w panelu redaktora

 • OMDEV-920 : Zakładka "Ewaluacja" w profilu autora

 • OMUGDDEV-21 : Kwartyle w Bazie Wiedzy

 • OMPPMDEV-847 : Brak wyświetlania formularza zgody po pominięciu przy kolejnych logowaniach

 • OMDEV-996 : Udziały jednostkowe: korekta Pc dla nauk teologicznych

 • OMDEV-995 : Średnie zatrudnienie w dyscyplinie w grupie zatrudnienia uprawnionej do ewaluacji

 • OMDEV-993 : Grupa filtrów związanych z ewaluacją na formularzu wyszukiwania autorów w panelu redaktora

 • OMAMUDEV-51 : Nie działa dodawanie przez pracowników plików pdf przez formularz

 • OMDEV-968 : Wywołanie skryptu przez Omega Shell czasami blokuje kolejne wywołania

 • OMDEV-937 : Problemy z wyszukiwaniem po nazwiskach - zbyt mała precyzja

 • OMUGDDEV-40 : Poprawki, schowanie wszystkich funkcjonalności pod togglem

 • OMDEV-982 : Oświadczenie 3 - poprawka rozpoznawania dyscypliny w książkach w których osoba jest autorem i redaktorem

 • OMDEV-982 : Oświadczenie 3 - poprawka rozpoznawania dyscypliny w książkach w których osoba jest autorem i redaktorem

 • OMDEV-977 : brak publikacji w Oświadczeniu 3

 • OMDEV-947 : Poprawki i usprawnienia profilu zespołu

 • OMDEV-975 : Filtry "Integracja z PBN" w interfejsie redaktora na ekranie wyszukiwania artykułów i książek

 • OMPPMDEV-636 : Platfroma centralna - problem z danymi przy scalaniu rekordów podczas importu

 • OMDEV-966 : Oświadczenie 3 - uwzględnianie kategorii not4evaluation

 • OMDEV-961 : NPE in EntityFinderUtils.createTitleAuthorSearchEntity

 • OMDEV-944 : Fix CommonCacheService failed to initialize at startup

 • OMUGDDEV-40 : Poprawki, schowanie wszystkich funkcjonalności pod togglem

 • OMDEV-945 : Błąd generowania XLS w raporcie "Eksport do PBN - status"

 • OMDEV-944 : Fix CommonCacheService failed to initialize at startup

 • OMUGDDEV-40 : Poprawki, schowanie wszystkich funkcjonalności pod togglem

 • OMDEV-938 : Możliwość czyszczenia oświadczeń w PBN i statusu integracji z zachowaniem połączenia publikacji z PBN ID

 • OMUGDDEV-29 : importer wskaźnika dla klienta

 • OMUMEDDEV-390 : Replace globalFundingPLN with totalBudgetPLN in project API

 • OMDEV-923 : Filltr wyszukiwania i ikonka z linkiem do PBN dla publikacji połączonych z PBN ID

 • OMDEV-919 : Eksport do PBN w trybie aktualizacji zmienionych oświadczeń

 • OMDEV-918 : Raport Lista N0 dla wszystkich dyscyplin zadeklarowanych przez wybranych autorów

 • OMDEV-470 : Profil autora - błąd na zakładce "Projekty (archiwum)"

 • OMDEV-427 : improvements for team

 • OMUMEDDEV-388 : Fix NPE in DownlaodBean.getBytes

 • OMDEV-926 : Błąd na stronie wyszukiwania, brak komponentu "xpath"

 • OMDEV-898 : Konflikt metody fluent api z setterami w jackson

 • OMUGDDEV-28 : dodatkowe pola wyszukiwawcze w ramach "ewaluacji" w module publikacji

 • OMUGDDEV-27 : dodatkowe pola wyszukiwawcze na stronie bazy czasopism

 • OMUGDDEV-25 : dopisywanie wskaźnika "kwartyl IF" do publikacji

 • OMDEV-881 : BsonInvalidOperationException: readStartDocument can only be called when CurrentBSONType is DOCUMENT, not when CurrentBSONType is END_OF_DOCUMENT

 • OMUMEDDEV-386 : OMG-579 Nie generuje się metryczka w plikach

 • OMUGDDEV-26 : statystyki wskaźnika w rekordzie czasopisma

 • OMUEWRDEV-43 : Błąd wysyłania publikacji do ORCID

 • OMFNDEV-77 : opisy wpływu w interfejsie publicznym

 • OMDEV-883 : Integracja z PBN: możliwość czyszczenia statusu integracji publikacji niepołączonych z PBN

 • OMDEV-872 : Powiadomienie o anulowaniu oświadczenia 3

 • OMDEV-814 : Rozbieżności z wysłanymi oświadczeniami w raporcie "Eksport do PBN - status"

 • OMWATDEV-24 : Moduł projektów - zmiana walidacji rekordu niekompletnego

 • OMUMEDDEV-364 : AP1001-479 Pola budżetu do projektu

 • OMDEV-880 : Zmiana we flagach ekranu wysyłki do PBN

 • OMDEV-874 : Błąd wyświetlania publicznego modułu "Multimedia" dla niezalogowanych użytkowników

 • OMDEV-865 : poprawka w messages modułów multimediów

 • OMDEV-802 : Błąd przy otwieraniu wyszukiwania ogólnego w Panelu redaktora

 • OMDEV-879 : Ograniczenie mapowania short-description gdy przekracza limit liczby znaków

 • OMDEV-864 : poprawka w messages odświeżania strony

 • OMFNDEV-78 : poprawka w messages modułu opisów wpływów

 • OMDEV-756 : artykuły - rozszerzenie mapowania workType

 • OMDEV-861 : Wydzielenie stylów panelu bocznego do osobnego pliku

 • OMDEV-822 : podstrona szablonów nie jest RWD

 • OMDEV-819 : poprawienie marginesu w formularzach wprowadzania danych

 • OMDEV-817 : poprawka w RWD na Firefox

 • OMDEV-816 : przyciemnienie rozwijanych elementów menu Panelu redaktora

 • OMDEV-640 : patenty - domapowanie "work type"

 • OMPPMDEV-840 : Panel redaktora RWD

 • OMPPMDEV-807 : Element "Konto"

 • OMPPMDEV-651 : Problem z przewijaniem strony w wersji mobilnej

 • OMDEV-808 : Pusty tytuł przy wynikach wyszukiwania deskryptora mesh w interfejsie publicznym

 • OMDEV-607 : Podrasowanie elementów frontendowych w panelu redaktora Omegi

 • OMUMEDDEV-342 : OMG-329 Uwagi do prezentowania typu autora w publikacji

 • OMDEV-787 : Refactor media details view

 • OMDEV-356 : Ikona "?" z informacją, co to ORCID

 • OMPPMDEV-873 : Błąd podczas renderowania profilu autora

 • OMPPMDEV-578 : cytowania z bazy Scopus w analizie

 • OMDEV-762 : Wizualizacja trybu tylko do odczytu

 • OMDEV-508 : Komponent do wyszukiwania mediów w serwisie YouTube

 • OMDEV-796 : dodanie "ORCID" do linku pomocy w profilu autora

 • OMDEV-773 : Tłumaczenie etykiet pól modelu MeSH na język polski

 • OMDEV-644 : API w formacie JSON do operacji CRUD i obliczania punktacji

 • OMDEV-510 : Schowek na rekordy

 • OMDEV-508 : Komponent do wyszukiwania mediów w serwisie YouTube

 • OMPPMDEV-860 : Pobieranie pdf'ów

 • OMDEV-702 : Moduł ewaluacyjny wybiera udziały publikacji wykluczonych z ewaluacji

 • OMPPMDEV-855 : Problemy z banerem w wersji 3.1 (baza testowa)

 • OMFNDEV-68 : Opisy wpływu - liczba znaków

 • OMDEV-706 : Integracja z PBN: czyszczenie oświadczeń w PBN z poziomu zakładki "Ewaluacja" na wybranych publikacjach

 • OMPPMDEV-810 : Wyłączenie dopasowań cytowań z WoS dla wybranych rekordu publikacji

 • OMUGDDEV-20 : Raporty pdf - błędy

 • OMPPMDEV-860 : Pobieranie pdf'ów

 • OMFNDEV-71 : Opisy wpływu - dodanie pola angielskiego dla charakterystyki

 • OMDEV-750 : błąd 500 przy próbie otwarcia szczegółów z pola "Profil" w czasopiśmie

 • OMDEV-720 : szablon deklaracji dostępności jako encja systemowa

 • OMDEV-628 : Przeróbka skryptu dot. ładowania wskaźników IF

 • OMFNDEV-70 : Opisy wpływu - rozszerzenie pola "Charakterystyka dowodów wpływu działalności naukowej"

 • OMDEV-753 : Zabezpieczenie bazy czasopism przed tworzeniem się pustych rekordów

 • OMFNDEV-67 : Opisy wpływu - dodanie pól na język angielski

 • OMDEV-751 : Rozszerzenie obsługi plików XLS

 • OMUMEDDEV-365 : AP1001-479 Brak mapowania dla plannedFundingPLN

 • OMDEV-743 : Podbicie wersji biblioteki Commons Compress

 • OMDEV-637 : Poprawa domyślnych linków z zadania OMPPMDEV-830 : Odsyłacze do portali społecznościowych - mendeley, linkedin, loop, research gate

 • OMPPMDEV-846 : Kryterium "spełnia wymogi WCAG" w panelu redaktora w typach "Inne" oraz "Patenty"

 • OMDEV-689 : ORCID - dodanie workflow usuwania uwierzytelnienia

 • OMDEV-335 : Dodawanie plików - oświadczenie autora

 • OMAMUDEV-38 : Poprawa formularzy do zgłaszania publikacji - błąd w mapowaniu plików

 • OMDEV-737 : 500 przy otwieraniu szczegółow publikacji

 • OMDEV-735 : Błąd przy próbie zapisu czasopisma

 • OMDEV-709 : Pivoty - pole ‘Kategoria ewaluacyjna’ błędnie identyfikuje typ ‘Inne materiał’

 • OMDEV-687 : Zmiana nazwy przycisku "Wyloguj z ORCID"

 • OMDEV-654 : Dostosowanie parametrów konfiguracyjnych dla integracji z PBN

 • OPPSLDEV-33 : Dodanie mapowania pola dla patentów [Expertus]

 • OMDEV-682 : Implementacja impact factor cache przy pomocy hazelcasta

 • OMFNDEV-61 : dodanie powiązań w zakładce "Rezultaty"

 • OMDEV-723 : Zmiany w dyscyplinach nie powinny być propagowane

 • OPPSLDEV-27 : Błąd w zadaniu consistencyFix

 • OMDEV-703 : Poprawka stostowania exclusionFilter przy wyszukiwaniu duplikatów

 • OMPPMDEV-838 : Przycisk "Aktualizuj cytowania" na koncie naukowca aktualizuje również cytowania oprócz obliczania hindexu

 • OMFNDEV-54 : Brak drzewa afiliacji na stronie opisów wpływów

 • OMDEV-699 : Skrypt do aktualizacji informacji o doktorantach szkół doktorskich z pliku xls POLON

 • OMDEV-693 : skrypt importujący pliki POL-on - dodanie uzupełniania zakładki "Dane podstawowe"

 • OMDEV-648 : Wyniesienie konfiguracji ze standalone.xml

 • OMUWNPDEV-25 : Nie dział justowanie i wyśrodkowanie w opisie profilu autora

 • OMUMEDDEV-349 : AP1001-512 Błedne id pracownika w projekcie

 • OMFNDEV-60 : dodanie możliwości dodawania plików w zakładce "Rezultaty"

 • OMDEV-694 : Niepoprawne ładowanie długich danych numerycznych z plików xls/xlsx

 • OMDEV-692 : Przycisk ‘wyczyść’ nie kasuje dat z pola ‘do’

 • OMDEV-684 : Dodanie wsparcia dla fluent api w modelu

 • OMAMUDEV-24 : Problem z importem poprzez DOI - zmiana nazwiska

 • OMDEV-680 : Zamienione miejscami nazwy filtrów do prac inżynierskich i licencjackich

 • OMDEV-671 : dodanie angielskiej wersji dla authorprofile.employmentInfo

 • OMDEV-670 : Poprawa strony wniosków projektowych w panelu redaktora

 • OMDEV-627 : Punktacja z ostaniego wykazu

 • OMDEV-394 : Dzieła - pivot "pusta tabela przestawna"

 • OMDEV-335 : Dodawanie plików - oświadczenie autora

 • OMUWNPDEV-25 : Nie dział justowanie i wyśrodkowanie w opisie profilu autora

 • OMPPMDEV-791 : IF - zapis dwuletniego i pięcioletniego IF

 • OMDEV-672 : Wyszukiwanie przez rok zakończenia naboru zawsze nie działa

 • OMDEV-667 : Eksport do PBN - dodatkowe informacje przy niepowodzeniu

 • OMUWNPDEV-27 : e-mail Omegi - możliwość zmiany nazwy wysyłającego

 • OMPPMDEV-791 : IF - zapis dwuletniego i pięcioletniego IF

 • OMDEV-660 : Kategorie ewaluacyjne w zakładce Ewaluacja

 • OMDEV-508 : Komponent do wyszukiwania mediów w serwisie YouTube

 • OMFNDEV-58 : zwiększenie rozmiaru pola "Charakterystyka dowodów wpływu działalności naukowej"

 • OMDEV-643 : W widoku historii nie widać dodanych/usuniętych zagnieżdżonych rekordów z max nest

 • OMDEV-430 : Błąd wysyłania danych do ORCID - mimo poprawnej autoryzacji publikacje nie są wysyłane

 • OMPPMDEV-825 : Zmiana sposobu wyświetlania innych afiliacji w profilu autora

 • OMDEV-639 : usuwanie publikacji z ORCID przy wysyłaniu pojedynczej publikacji

 • OMPPMDEV-672 : Nie działa opcja "Autor podany jako pierwszy" z poziomu redaktora/admina

 • OMDEV-636 : Ajax error po zalogowaniu do aplikacji (formularz zgód)

 • OMDEV-634 : Brak numeru wniosku w opisie szczegółowym projektu

 • OMDEV-633 : nie wyświetla się data zgłoszenia wniosku

 • OMDEV-632 : Nie działa wyszukiwanie projektów i wniosków na podstawie pola liczba porządkowa/rejestracyjna

 • OMUWRDEV-26 : Wsparcie dla SAML 2.0 w Omedze

 • OMUMEDDEV-343 : OMG-531 Nie można rozwinąć listy pozostałych autorów

 • OMPPMDEV-830 : Odsyłacze do portali społecznościowych - mendeley, linkedin, loop, research gate

 • OMPPMDEV-823 : Dodanie przez użytkownika więcej niż jednego pliku danych badawczych

 • OMPPMDEV-790 : wersja angielska Oświadczenia 3

 • OMUWNPDEV-20 : Makieta

 • OMPPMDEV-791 : IF - zapis dwuletniego i pięcioletniego IF

 • OMDEV-629 : Możliwość wskazania ról z jakimi zakładani są użytkownicy dopasowani przez CAS

 • OMAMUDEV-29 : Import poprzez DOI - błąd

 • OMPPMDEV-808 : [UI] Ikona PlumX nachodzi na tytuł rekordu w szczegółach

 • OMDEV-625 : brakuje ikonek alertu i celu na ekranach wyszukiwania projektów

 • OMDEV-623 : Eksport do PBN - podgląd wysłanej publikacji w modelu PBN, dodatkowe informacje o błędzie przy niepowodzeniu

 • OMPPMDEV-823 : Dodanie przez użytkownika więcej niż jednego pliku danych badawczych

 • OMFNDEV-55 : poprawienie słownika połączonego z polem dyscyplin

 • OMDEV-619 : wersja testowa - błąd przy próbie eksportu do ORCID

 • OMAMUDEV-28 : Profile dyscyplin - dzieła

 • OMUWNPDEV-24 : Strona domowa - nagłówek http://

 • OMUJDEV-67 : Sprawdzenie i włączenie opcji zaciągania haseł MESH do publikacji

 • OMDEV-620 : Błąd wyświetlania komunikatu o ciasteczkach ze znakiem "

 • OPPPM-625 : Opis skrócony dla książek i rozdziałów

 • OMUWRDEV-26 : Wsparcie dla SAML 2.0 w Omedze

 • OMUMEDDEV-321 : OMG-531 Nie można rozwinąć listy pozostałych autorów

 • OMPPMDEV-833 : Błąd Ajax przy próbie eksportu publikacji do ORCID

 • OMDEV-616 : shortDescrpition -> abstract w zależności od języka

 • OMDEV-615 : pobieranie pól "title" i "subtitle" do pola "title"

 • OMDEV-559 : Opis skrócony dla książek i rozdziałów

 • OMDEV-277 : Wyszukiwanie zaawansowane naukowców - grupa zatrudnienia

 • OMAMUDEV-19 : Import doi - komunikat przy duplikatach

 • OMUWRDEV-26 : Wsparcie dla SAML 2.0 w Omedze

 • OMUMEDDEV-333 : OMG-547 Aktualizacja metody do sprawdzania duplikatów w publikacjach

 • OMDEV-610 : Import z ORCID

 • OMFNDEV-35 : Dodanie modułu "Opisy wpływu"

 • OMDEV-608 : Blokada eksportu streszczeń do ORCID

 • OMDEV-597 : Copyright 2021

 • OMDEV-605 : Poprawa treści przycisku scalania wariantów

 • OMUEWRDEV-26 : Testy sandbox ORCID - pole Contributor

 • OMPPMDEV-825 : Zmiana sposobu wyświetlania innych afiliacji w profilu autora

 • OMDEV-602 : Guava w classpath

 • OMDEV-580 : Poprawa działania testera api bpp

 • OMDEV-432 : Przygotowanie do wydawania wersji 3.1.x

 • OMDEV-595 : Ostrzeżenie brak PESEL/data urodzenia

 • OMUMEDDEV-331 : OMG-473 Brak plików wniosków w projektach

 • OMDEV-583 : Show version before publishing omega to nexus

 • OMUMEDDEV-330 : OMG-543 Określenie typów publikacji dla których należy generować stronę startową w plikach

 • OMDEV-577 : Brak przechodniości w metodzie porównującej afiliacje

 • OMDEV-573 : Błąd przetwarzania przy dużych eksportach

 • OMDEV-576 : Poprawa informacji o ciasteczkach

 • OMDEV-575 : Przycisk "Przelicz średnie zatrudnienie w dyscyplinie" na formularzu autora

 • OMDEV-518 : Panel redaktora - komunikaty o błędach

 • OMUMEDDEV-332 : OMG-345 Dodanie nowego parametru do ProjectDataDto

 • OMDEV-412 : improvements for media

 • OPPPM-666 : zmiana treści wyświetlanej informacji w module "experci"

 • OPPPM-596 : Dane badawcze - strona wyszukiwania

 • OPPPM-558 : Dane badawcze – brak informacji o licencji, na której udostępniane są dane

 • OMDEV-569 : zmiana treści wyświetlanej informacji w module "experci"

 • OMDEV-568 : Dane badawcze – brak informacji o licencji, na której udostępniane są dane

 • OMDEV-566 : Dane badawcze - strona wyszukiwania

 • OMDEV-555 : Flaga "Uprawniony do udziału w ewaluacji" w dyscyplinie

 • OPPPM-625 : Opis skrócony dla książek i rozdziałów

 • OPPPM-593 : Zakładka "Konferencja organizowane przez jednostkę"

 • OMUWRDEV-43 : Niedziałająca funkcja "Login As"

 • OMUMEDDEV-299 : OMG-433 Usuwanie roli autora w publikacji przed zapisem na liście głównej

 • OMDEV-562 : Zakładka "Konferencja organizowane przez jednostkę"

 • OMDEV-559 : Opis skrócony dla książek i rozdziałów

 • OMDEV-552 : Eksport do ORCID wybranych publikacji z profilu autora

 • OMUMEDDEV-327 : AP1001-352 Uniemożliwienie zapisu statusu w metodzie saveProjectData

 • OMUGDDEV-17 : ORCID import publikacji błąd

 • OMDEV-551 : Max nest w rekordzie ewaluacji

 • OMDEV-454 : na profilu osoby nie pokazuję się wszystkie prace dyplomowe

 • OMUWRDEV-26 : Wsparcie dla SAML 2.0 w Omedze

 • OMSD-102 : Aktywność zawodowa - zdjęcie pola obowiązkowego

 • OMPPMDEV-756 : Błąd 500 przy próbie edycji użytkownika

 • OMDEV-548 : Aktywność zawodowa - zdjęcie pola obowiązkowego

 • OMDEV-543 : Eksport do PBN - usuwanie isniejących oświadczeń w PBN przed eksportem publikacji

 • OMUWRDEV-26 : Wsparcie dla SAML 2.0 w Omedze

 • OMUMEDDEV-325 : OMG-475 Zmiana mapowania parametrów w metodach pobierających/zapisujących dane projektów

 • OMDEV-541 : Błędne mapowanie Scopus E_ID

 • OMDEV-540 : Eksport do PBN - obsługa błędów przetwarzania poszczególnych publikacji bez przerywania całego procesu, poprawione wyszukiwanie wg statusu eksportu

 • OMDEV-255 : Błąd w widoku szczegółów publikacji i doktoratów

 • OMPPMDEV-783 : Obsługa znaków językowych w nazwach plików przez standard ICU

 • OMDEV-537 : usprawnienia w obsłudze żądań o pliki WCAG

 • OMDEV-448 : small corrections

 • OMUMEDDEV-277 : OMG-329 Prezentowanie typu autora w publikacji

 • OMPPMDEV-765 : Udział w pracach wieloośrodkowych - check box umożliwiający decyzję o zaliczeniu do zestawienia

 • OMPPMDEV-764 : Ponawianie próby pobrania haseł MeSH z PubMed

 • OMDEV-520 : Błąd Ajax

 • OMDEV-372 : improvements for project module

 • OMUMEDDEV-314 : OMG-475 Wyświetlanie nowych parametrów w projektach

 • OMPPMDEV-768 : Błąd przy pobieraniu rdf

 • OMPPMDEV-783 : Obsługa znaków językowych w nazwach plików przez standard ICU

 • OMPPMDEV-764 : Ponawianie próby pobrania haseł MeSH z PubMed

 • OMDEV-519 : Optymalizator udziałów jednostkowych - kolumna autor rozbita na nazwisko autora i afiliację

 • OMDEV-516 : Eksport do PBN - raport o statusie eksportu wybranych publikacji - błędy walidacji wg nazwiska autora

 • OMDEV-448 : small corrections

 • OMPPMDEV-783 : Obsługa znaków językowych w nazwach plików przez standard ICU

 • OMDEV-513 : Zwiększenie widoczności dzieł artystycznych

 • OMUMEDDEV-315 : OMG-528 Umożliwienie adminowi scalanie i usuwanie publikacji z procesu

 • OMPPMDEV-704 : Błąd 500 po oznaczeniu zespołu nadrzednego

 • OMDEV-504 : pobieranie cytowań z wosu dla artykułów z czasopism

 • OMDEV-501 : Optymalizator udziałów jednostkowych - pomijanie wycofanych oświadczeń, uwzględnianie dyscypliny spoza ewaluacji, status pracownika ustalany na podstawie danych o zatrudnieniu, zaokrąglanie obliczeń k/m i sqrt(k/m) zmienione z 2 na 4 miejsca po przecinku

 • OMUMEDDEV-309 : OMG-497 Modyfikacja metody getRecordStatus

 • OMDEV-448 : small corrections

 • OMDEV-412 : improvements for media

 • OMDEV-495 : Eksport do PBN - rozszerzona walidacja publikacji

 • OMDEV-493 : Eksport do PBN - raport o statusie eksportu wybranych publikacji - dodatkowa kolumna: źródło punktacji

 • OMPPMDEV-753 : Przycisk "Poproś o plik WCAG" - dodanie możliwości wpisania adresu mailowego

 • OMPPMDEV-632 : Ustawienie alfabetyczne danych słownikowych i szregowanie pozycji indeksów

 • OMDEV-492 : błędne wyświetlanie danych słownikowych

 • OMUGDDEV-15 : Dodanie informacji o rolach/uprawnieniach użytkownika w informacjach o autorze

 • OMDEV-475 : Dostęp do optymalizatora udziałów jednostkowych z nową rolą 'optimization'

 • OMDEV-470 : Profil autora - błąd na zakładce "Projekty (archiwum)"

 • OMDEV-464 : Zadanie consistencyFix nadpisuje zmiany wprowadzone przez redaktorów

 • OMPPMDEV-753 : Przycisk "Poproś o plik WCAG" - dodanie możliwości wpisania adresu mailowego

 • OMDEV-468 : Eksport do PBN - raport o statusie eksportu wybranych publikacji

 • OMDEV-466 : Eksport do PBN - Usuwanie wybranego oświadczenia z listy do przesłania

 • OMDEV-448 : small corrections

 • OMUMEDDEV-279 : OMG-475 Dodanie parametrów

 • OMPPMDEV-754 : Dodanie "danych badawczych" w podsumowaniu na profilu

 • OMDEV-412 : improvements for media

 • OMPWSZTDEV-29 : Poprawienie sposobu wyświetlania pól "Inne wersje tytułu" w szablonie książki

 • OMPWSZTDEV-31 : Poprawienie sposobu działania przełącznika "publication.showAuthorAffiliation"

 • OMDEV-461 : Błąd Ajax - przy logowaniu naukowców

 • OMDEV-454 : na profilu osoby nie pokazuję się wszystkie prace dyplomowe

 • OMDEV-412 : improvements for media

 • OMPWSZTDEV-30 : Poprawienie sposobu wyświetlania kilku języków publikacji w rekordzie książki

 • OMDEV-456 : Błędne mapowanie pól tekstowych

 • OMDEV-412 : improvements for media

 • OMDEV-448 : small corrections

 • OMAMUDEV-18 : Pivot publikacji - pole wydawca

 • OMDEV-445: Export external ID jako url

 • OMDEV-449: Filtr na zakres punktów w zakładce Ewaluacja. Liczba punktów w XLS pobieranym w walidacji eksportu do PBN

 • OMDEV-446: Sortowanie listy wyników nie zachowuje ustawienia użytkownika po zmianie filtrów/powrocie ze szczegółów rekordu

 • OMPPMDEV-734 : Błędy w formularzu zgód

 • OMPPMDEV-744 : błąd uniemożliwiający dodawanie ręczne meshy do ksiązek

 • OMPPMDEV-755

 • OMPPMDEV-708 : Strona w wersji angielskiej

 • OMAMUDEV-17 : Puste pliki przy imporcie DOI

 • OMWATDEV-11 : Raport wyrażonych zgód

 • OMUMEDDEV-258 : OMG-468 Wyróżnienie autorów z jednostki w wykazie publikacji

 • OMPPMDEV-757 : Brak suwaka przy rozwinięciu haseł MESH

 • OMDEV-336 : Puste rekordy publikacji w bazie

 • OPS-88 : Dodanie flagi umożliwiającej schowanie 'powiązanych stron' na stronie profilu autora

 • OMDEV-424 : Błąd przy wejściu na profil jednostki z ekranu wyszukiwania jednostek dla zalogowanych użytkowników

 • OMDEV-412: improvements for media

 • OMDEV-158: Poprawki zgodności z WCAG

 • OPPSLDEV-22 : Ukrycie pola dotyczącego punktacji zgłoszenia patentowego przed rokiem 2012

 • OMUMEDDEV-260: OMG-389 Wyświetlenie informacji o zatrudnieniu na profilu autora

 • OMDEV-355: Przycisk do usuwania ORCID

 • OMPPMDEV-755 : zmiana z “Przebieg kariery naukowej” na “Przebieg kariery“

 • OMPPMDEV-708 : Strona w wersji angielskiej

 • OMDEV-412 : improvements for media

 • OMUMEDDEV-271 : OMG-481 Brak możliwości wyszukania czasopisma po e-ISSN

 • OMUEWRDEV-17 : Widoczność doktoratów w efektach projektu

 • OMUEWRDEV-16 : Zmiana sposobu wyświetlania powiązanych artykułów w osiągnięciach zawodowych

 • OMPPMDEV-735 : Ukrycie zakładki Cytowania w profilu naukowca

 • OMDEV-412 : improvements for media

 • OMUEWRDEV-17 : Widoczność doktoratów w efektach projektu

 • OMPPMDEV-751 : Zmiana nazwy przycisku w Panelu redaktora - Importy - JSON

 • OMDEV-415 : Ponowna autoryzacja tym samym kodem z ORCID

 • OMDEV-308 : Traktowanie encji jako tożsame w wykazie publikacji - udział jednostkowy, filtruje tożsamego autora

 • OMPPMDEV-744 : Brak możliwości dodawania haseł MeSH do rekordu książki

 • OMPPMDEV-743 : PPM Centralny - brak szablonu

 • OMPPMDEV-737 : Szablon mapy strony na instalacji lokalnej UMW i centralnej

 • OMPPMDEV-707 : Niepotrzebne spacje na stronie profilu naukowca

 • OMDEV-409 : Zabezpieczenie błędu NPE przy pobieraniu wskaźników z Google Scholar gdy ich brak

 • OMDEV-406 : Wkaźnik ładowania i blokada formularza na akcjach w oświadczeniu 3

 • OMDEV-308 : Traktowanie encji jako tożsame w wykazie publikacji - udział jednostkowy, filtruje tożsamego autora

 • OMDEV-395 : pole Promotor w profilu doktoranta

 • OMDEV-393 : Blokada możliwości edytowania numeru ORCID przez autora po autoryzacji

 • OMDEV-372 : improvements for project module

 • OMDEV-336 : Puste rekordy publikacji w bazie

 • OMDEV-390 : numeracja publikacji w opcji "cytowania"

 • OMDEV-372 : improvements for project module

 • OMDEV-387 : ORCID - dostosowanie komunikatów zwrotnych

 • OMPPMDEV-734 : Błędy w formularzu zgód

 • OMPPMDEV-733 : Dodanie w stopce "Deklaracji dostępności"

 • OMDEV-386 : Ładowanie nieaktywnych systemowych zadań cyklicznych

 • OMDEV-307 : Format eksportu "Wykaz" dla doktoratów i danych badawczych

 • OMDEV-158 : Poprawki zgodności z WCAG

 • OMDEV-383 : Jednostka dyplomująca 'spoza jednostki' na metryczce gdy brak głównej

 • OMDEV-381 : Możliwość określenie wersji pliku doktoratu w panelu redaktora na podst. słownika

 • OMUMEDDEV-256 : OMG-448 Domyślne sortery na profilach autorów/jednostek

 • OMDEV-158 : Poprawki zgodności z WCAG

 • OMPPMDEV-731 : Wersja angielska przycisku dla rozwinięcia listy autorów w opisie szczegółowym publikacji

 • OMPPMDEV-670 : Błąd serwera przy próbie zapisania rekordu na platformie centralnej

 • OMDEV-379 : Bład AJAX

 • OMDEV-376 : Patenty w profilu naukowca (ujednolicenie)

 • OMDEV-372 : improvements for project module

 • OMUMEDDEV-252 : OMG-460 Automatyczna aktualizacja konferencji w powiązanych rekordach

 • OMPPMDEV-715 : Informacje w zakładce "Współpraca" - niejasne podpowiedzi

 • OMPPMDEV-543 : [FILTRY] checkboxy przy liście publikacji nie trzymają zaznaczenia

 • OMDEV-372 : improvements for project module

 • OMDEV-278 : Integracja z PBN 2

 • OMDEV-219 : Wysłanie zdarzenia przed zapisem encji gdy Mongo nie jest włączone

 • OMPPMDEV-716 : Rodzaje materiałów - brak spacji w rodzaju "baza danych"

 • OMPPMDEV-714 : Wyniki wyszukiwania ekspertów - wg bez kropki

 • OMPPMDEV-709 : Brak spacji w polu "Akronim jednostki organizacyjnej(np...."

 • OMPPMDEV-707 : Niepotrzebne spacje na stronie profilu naukowca

 • OMDEV-374 : Aktualizacja opisów istniejących feature toggle

 • OMDEV-257 : Rozwój raportu: Lista N0

 • OMUMEDDEV-249 : OMG-469 Brak dopasowania autora we wniosku projektowym

 • OMPPMDEV-719 : Zdjęcie domyślnego "zatikowania" w module Wydarzenia - planowane w najbliższym czasie

 • OMPPMDEV-717 : Tytuł strony wylogowania - przetłumaczenie na polski

 • OMPPMDEV-693 : Komunikat "Przekroczono limit publikacji" w raporcie z alertu

 • OMDEV-369 : Niewłaściwie działające filtry statusów na wyszukiwaniu zaawansowanym osób

 • OMDEV-367 : Poprawka definicji sortera w kontekście tłumaczenia grupy wyników 'Inne' dla innych materiałów

 • OMDEV-365 : do not approximate score for older articles

 • OMDEV-354 : "Sieci społecznościowe" do zmiany na "Identyfikatory"

 • OMPPMDEV-721 : Globalna blokada edycji adresu email w profilach autorów

 • OMDEV-363 : Feature toggle do iteracji po wynikach wyszukiwania

 • OMDEV-362 : Import - niestandardowe opcje aktualizacji pól duplikatów

 • OMDEV-345 : Zmiana sposobu działania integracji z Google Scholar

 • OMDEV-191 : Optymalizator udziałów jednostkowych

 • OMUMEDDEV-243 : Poprawa panelu do monitorowania i obsługi nieudanych PDN - pusty Response

 • OMPPMDEV-685 : Błąd importu na platformie centralnej

 • OMPPMDEV-595 : Raport "Analiza bibliometryczna" dla pracownika

 • OMDEV-359 : Wyszukiwanie zaawansowane - błąd w nazwie filtra (język dokumentu)

 • OMDEV-191 : Optymalizator udziałów jednostkowych

 • OMDEV-92 : Nieprawidłowy filtr dla kolumny "Kategoria ewaluacyjna" w Pivocie

 • OMPPMDEV-698 : Automatyczna aktualizacja publikacji w profilach ORCID

 • OMPPMDEV-694 : Błąd w wyszukiwaniu zaawansowanym zespołów badawczych

 • OMDEV-358 : Pełniejszy opis osiągnięcia "doktor" tworzonego na podstawie doktoratu

 • OMDEV-330 : Ukrycie przycisku po autoryzacji w ORCID

 • OMDEV-278 : Integracja z PBN 2

 • OMDEV-191 : Optymalizator udziałów jednostkowych

 • OMPPMDEV-687 : Brak wyświetlania jednostek nadrzędnych dla jednostek nieaktywnych

 • OMDEV-351 : Błąd przy próbie otwarcia alertu

 • OMDEV-347 : Obsługa pustych stringów przy exporcie

 • OMDEV-345 : Zmiana sposobu działania integracji z Google Scholar

 • OMDEV-349 : Błąd na wynikach uniwersalnej wyszukiwarki (universal search)

 • OMDEV-343 : nieaktywne drzewko na formularzu edycji gubi dane przy "sprawdź poprawność"

 • OMWATDEV-14 : Dodanie pola do oznaczania konferencji jako "online"

 • OMDEV-346 : Poprawka autoryzacji dostępu do zasobów chronionych na poziomie afiliacji głównej

 • OMDEV-339 : Poprawka wyjątku NPE podczas autoryzacji consumera Hazelcasta

 • OMDEV-333 : Zduplikowane identyfikatory w ORCID

 • OMPPMDEV-691 : Bład 500 przy próbie otwarcia konkursów (PPM-UMW + Centralna)

 • OMPPMDEV-686 : Nowości w repozytorium - uwzględnianie plików, poszerzenie okresu czasowego do 60 dni

 • OMUMEDDEV-229 : Poprawa panelu do monitorowania i obsługi nieudanych PDN

 • OMPPMDEV-681 : Scalanie rekordów - utrudnione scalanie autorów

 • OMDEV-328 : Zmiana ekranu listy rankingu publikacji

 • OMDEV-322 : Improvements for management of journalseries history

 • OMDEV-262 : Błąd wykrywania zależności odłożonych pytań w imporcie

 • OMDEV-324 : Nowe komponenty (boxy) przeznaczone na stronę główną: ostatnio dodane i ranking publikacji

 • OMUMEDDEV-233 : OMG-458 Wywołanie putAuthors tylko dla manualnego zapisu publikacji / wsparcie dla rozróżniania redaktorskich zapisów w integracjach

 • OMPPMDEV-699 : nowy formularz wprowadzania danych badawczych - walidacja tytułów oraz usprawnienie frontendu formularza

 • OMDEV-325 : Usunięcie pola 'dodatkowe pole systemowe' ze publicznego widoku szczegółów nagrody

 • OPPPM-524 : "Pobierz w formacie" w wynikach wyszukiwania

 • OMPPMDEV-632 : Ustawienie alfabetyczne danych słownikowych i szregowanie pozycji indeksów

 • OMDEV-307 : Format eksportu "Wykaz" dla doktoratów i danych badawczych

 • OMDEV-271 : Enable score recalculation for projects

 • OMDEV-257 : Rozwój raportu: Lista N0

 • OMUMEDDEV-209 : Dodanie ISSN i ISBN przy eksporcie publikacji do ORCID

 • OMPPMDEV-692 : poprawa działania integracji z AddThis

 • OMDEV-319 : Rozwiń/Edytuj -> Rozwiń, gdy na uzyskane okno jest zablokowane do edycji

 • OMUMEDDEV-167 : OMG-404 Panel do monitorowania i obsługi nieudanych PDN

 • Ankieta2013-2016

 • OM-74 : display new fields of project entities

 • OM-125 : pagination in getWorkDataForReport and getTaskDataForReport of UmedProjectAccessPoint and count attribute added to result

 • OM-124 : pagination in UmedAccessPoint getFileIds + count field in idResultDTO

 • OM-123 : dont delete external authors without assigned affiliation, when invoking upsertRecordStatus in UMED API

 • OM-120 : let activitytype to be sorted by priority

 • OM-122 : resolved problem with controlStatus flow for publications, after invoked back to edit action

 • OM-119 : added field projectmain to article, report and book entity

 • OM-121 : fix contrl status validation

 • OM-118 : fixes for UMED

 • OMAMU-14 : Zdublowany akronim WN - Wydział Neofilologii i Wydawnictwo Naukowe

 • OMDEV-309 : Aktualizacja biblioteki jquery do wersji 3.5.1

 • OMDEV-309 : Aktualizacja biblioteki jquery do wersji 3.5.1

 • OMDEV-315 : wyświetlanie domyślne

 • OMDEV-314 : Literówki w identyfikatorach zewnętrznych

 • OMPPMDEV-686 : zmiana zapytania wyszukującego nowości w bazie

 • OMPPMDEV-688 : usunięcie wspomnienia o abstrakcie jeśli go nie ma w rekordzie publikacji

 • OMDEV-286 : Błąd pola lokalnego w pivocie publikacji - udział jednostkowy 'Kategoria (Oswiadczenie 3)'

 • OPS-71 : Błąd w szablonie podglądu szczegółów książki dot. cytowań GS

 • OMPPMDEV-676 : formularz dodawania danych badawczych po stronie profilu autora

 • OMAMUDEV-11 : Dodanie pola "Język" w formularzach dodawania publikacji.

 • OMPPMDEV-671 : Kolejka importów na platformie centralnej

 • OMDEV-302 : Pre-fill sign in form

 • OMPPMDEV-682 :

 • OMUMEDDEV-302 : Zmiana komunikatu

 • OMPPMDEV-620 : błędne alfabetyczne wyświetlanie profili naukowców na platformie centralnej

 • OMDEV-281 : Lepsze uwierzytelnienie przez API

 • OMPPMDEV-620 : błędne alfabetyczne wyświetlanie profili naukowców na platformie centralnej

 • OMDEV-290 : Improvements for fieldsets on main screens

 • OMDEV-292 : wolne wyszukiwanie danych słownikowych

 • OMDEV-297 : Nie działa uspójnianie wersji

 • OMDEV-294 : Wyszukiwanie ogólne obiektów wszystkich typów tylko dla admina jako strona administratora

 • OMPPMDEV-669 : poprawa rozbieżności między mongo a JCR

 • OMPPMDEV-678 : Edycja profilu przez naukowca - języki komunikacji

 • OMDEV-288 : Możliwość dodawania i edycji pól badawczych na profilu osoby

 • OMDEV-191 : Optymalizator udziałów jednostkowych

 • OMDEV-141 : Udział jednostkowy - błędy cd.

 • OMDEV-289 : Blokada propagacji w Multimediach

 • OMPPMDEV-648 : Brak możliwości pobrania raportu powiązanego z alertem

 • OMDEV-284 : Improvements for patent search and patent tab for discipline profile

 • OMDEV-212 : Problem z dodaniem plików CSS - błędny content type

 • OMDEV-285 : Poprawa ewaluacji pola endDate dla typu artwork w 'pustej tabeli przestawnej'

 • OMDEV-271 : Enable score recalculation for projects

 • OMDEV-171 : Dodać wsparcie dla findByIds w Mongo

 • OMPPMDEV-647 : Poprawa obsługi UTF-8 w raportach generowanych przez Omegę

 • jsf-2

 • OMDEV-274: Błąd przy generowaniu listy ostrzeżeń na sprawdzeniu poprawności dzieł art. po dodaniu nagrody

 • OMDEV-271 : Enable score recalculation for projects

 • OMPPMDEV-662 : Wyszukiwanie autorów w formularzach dodawania publikacji w interfejsie autora

 • OMDEV-191 : Optymalizator udziałów jednostkowych

 • OMDEV-222 : Możliwość określenia przynależności do N na poziomie dyscypliny

 • OPPPM-746 : Analiza systemu - udogodnienie w wybieraniu daty

 • OPPPM-836 : Analiza systemu - skoki w liczbie danych

 • OMDEV-191 : Optymalizator udziałów jednostkowych

 • OMPPMDEV-561 : formularz do danych badawczych po stronie profilu autora

 • OMDEV-257 : Rozwój raportu: Lista N0

 • OMDEV-259 : Nie działa wyszukiwanie przez przykład w zakładce "Wszystkie projekty"

 • OMDEV-258 : Błąd prezentacji szczegółów cytowanych prac - scholar (m.in. doktorat)

 • OMPPMDEV-658 : OMWAT-33 : Ukrycie zdjęć w profilach

 • OMPPMDEV-653 : Nieokreślony błąd podczas dodawania pliku do publikacji w interfejsie publicznym

 • OMPPMDEV-652 : zmiany w formularzu zgód opartym na preferencjach autora

 • OMUMEDDEV-199 : OMG-415 Brak możliwości zapisu publikacji - błąd walidacji

 • OMDEV-241 : search for authors affiliating publication externally and other minor corrections

 • OMDEV-252 : Usunięcie ograniczenia na rozmiar logu zadania schedulera.

 • OMDEV-250 : Błąd zatwierdzania dyscypliny na oświadczeniu 3 dla niemodyfikowanego nigdy rekordu

 • OMUMEDDEV-193 : Poprawa responsywności api - hazelcast cache

 • OMDEV-241 : search for authors affiliating publication externally and other minor corrections

 • OMPPMDEV-650 : dodanie nowego modelu projektów do preferencji autorów

 • OMDEV-242 : Błąd serwera 'Request Entity Too Large' przy wchodzeniu na szczegóły jednostki przez przycik "Szczegóły"

 • OMDEV-241 : search for authors affiliating publication externally and other minor corrections

 • OMPPMDEV-633 : Błąd przy zapisywaniu publikacji - puste pole MeSH

 • OMDEV-239 : Sorter dla doktoratów po roku powstania i autorze

 • OMPPMDEV-631 : problemy z meshami (nieaktualny słownik)

 • OMDEV-235 : Dostępność Raport 'oświadczenie pracownika do wykazania..' nie powinien być dostępny publicznie

 • OMUMEDDEV-182 : OMG-41 Eksport publikacji do ORCID - zmiany w zewnętrznych identyfikatorach

 • OMPPMDEV-561 : formularz do danych badawczych po stronie profilu autora

 • OMDEV-229 : Konfiguracja domyślnego sortowania na wyszukiwaniu prostym

 • OMPPMDEV-628 : system preferencji profilu autora (formularz zgód)

 • OMDEV-233 : wiele afiliacji autora

 • OMPPMDEV-629 : wyświetlanie linkowania do Aleph na centrali

 • OMDEV-231 : Import przez DOI ignoruje artykuły z proceedingsów

 • OMUMEDDEV-182 : OMG-41 Eksport publikacji do ORCID - zmiany w zewnętrznych identyfikatorach

 • OMDEV-230 : Import pliku - brak możliwości edycji metadanych oraz dublowanie informacji

 • OMDEV-224 : Brak możliwości potwierdzenia dyscypliny z linka bez zalogowania

 • OMDEV-226 : Konfiguracja domyślnego sortowania na wyszukiwaniu globalnym

 • OMDEV-225 : Błąd przetwarzania podczas importu haseł mesh z PubMed dla błędnych extid

 • OMDEV-209 : SOLR - Exclude filtrów programowych / technicznych z highlightera

 • OPPPM-847 : podświetlenie słów w tytule publikacji niezwiązanych z wyszukiwaniem

 • OPPPM-515 : Uwaga 49 z 50

 • OMUMEDDEV-141 : [OMG-378] Brak reguł dla IF przed 2012

 • OMDEV-217 : Wyśrodkowanie placeholderu Szukaj... na stronie głównej start-ppm.xhtml

 • OMPPMDEV-624 : Import z pomijaniem nieistotnych zmian

 • OMPPMDEV-608 : Uwagi w zakresie deduplikacji danych

 • OMUMEDDEV-171 : OMG-92 Brak wydawnictwa przy imporcie z DOI

 • OMUMEDDEV-165 : OMG-41 Obsługa parametru handle przy eksporcie publikacji do ORCID

 • OMDEV-207 : Rozbudowa filtrów w wyszukiwaniu podstawowym - "żaden z"

 • OPPPM-852 : Wyłączenie strony about.xhtml oraz usunięcie strony z mapy

 • OMDEV-169 : Zmiana komunikatu błędu dotyczącego typu plików podczas załączania plików

 • OMUMEDDEV-135 : [OMG-353] Dymki przy polach afiliacji podczas edycji publikacji - autor

 • OMPPMDEV-626 : błąd przy imporcie plików zip

 • OMUMEDDEV-164 : OMG-92 OMG-369 Błąd przy imporcie z DOI

 • OMUMEDDEV-138 : OMG-92 Rozszerzenie integracji z Crossrefem

 • OMDEV-195 : Powiązanie Jiry z devopsem

 • OPPPM-768 : Statystyki pobrań - brak informacji o pobraniach w analizie systemu

 • OMUMEDDEV-143 : OMG-339 Ukrycie zakładek w projektach

 • OMDEV-177 : improvements for functionality of users with journalseries role only