Tabele przestawne (funkcje administratora)

Administrator ma możliwość definiować atrybuty na potrzeby tabel przestawnych. Jeżeli atrybut powtarza się w kilku klasach obiektów, może być zdefiniowany raz, co pozwala traktować go jednakowo w tych klasach. Docelowo przewiduje się zdefiniowanie wszystkich atrybutów, co pozwoli tworzyć pivoty zorientowane na analizę struktur (i poprawność) danych w bazie wiedzy.

Uwaga:

Możliwość definiowania atrybutów istnieje także z poziomu ekranu tabel przestawnych.