Workflow

W systemie można zdefiniować sekwencję zadań w celu realizacji określonego procesu. W tym celu definiuje się 

  1. grupy użytkowników biorących udział w podziale zadań

  2. klasy obiektów, które są przydzielane grupom użytkowników 

  3. obieg zadań

Poniżej pokrótce omówimy poszczególne funkcjonalności związane z tymi definicjami.

 

Uwaga.

Obecnie, obieg opracowania można definiować tylko dla procesu wprowadzania opisów projektów. Wykorzystanie tego mechanizmu w przypadku innych elementów dorobku naukowego wymagałoby wdrożenia odpowiednich rozszerzeń w strukturach danych i formularzach związanych z tymi obiektami.