Konfiguracja (podgląd)

Ta funkcja służy do pokazania aktualnych parametrów zainstalowanego systemu. Prezentowane są parametry konfiguracji wdrożenia i konfiguracji repozytorium. Ponadto w tym miejscu administrator może znaleźć szereg narzędzi.