Import

Od wersji 2.5.x istnieją zaawansowane metody importowania danych do bazy wiedzy. Ogólny ekran importu danych jest pokazany na rysunku poniżej.

W górnej części ekranu można zdefiniować ogólne parametry importu, natomiast poniżej mamy możliwość określenia formatu pliku źródłowego:

  1. XML

  2. BibTeX

  3. Lista DOI

  4. CERIF XML

  5. Zasoby z bazy PubMED

  6. Zasoby Europejskiego biura patentowego

  7. Zasoby z bazy konkursów Unii Europejskiej