Wstęp (Podręcznik administratora aplikacji)

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla administratorów systemu Omega-PSIR na poziomie aplikacji i opisuje czynności administracyjne, które może wykonywać z wykorzystaniem funkcji dostępnych na panelu redaktora użytkownik, któremu nadano rolę ‘admin’.

Opracowanie składa się z 16-tu rozdziałów i 2ch załączników. W Rozdziale 2 przedstawiono kluczowe własności systemu w momencie rozpoczęcia prac ładowania danych do bazy wiedzy (dane bibliograficzne, projekty, aktywności i osiągnięcia, itp.). Rozdział 3 stanowi dokładną dokumentację baz pomocniczych. Rozdział 4 poświęcony jest funkcji importu danych (głównie danych bibliograficznych). W kolejnym rozdziale prezentowany jest eksport danych do bazy centralnej PBN. Rozdziały 5-14 przedstawiają pozostałe funkcje administratora, przydatne w jego/jej codziennej pracy.

 

Historia dokumentu

Numer wersji

Data wersji

Opis zmian

Autor

1.2.4

01.12.2015

Poprawienie układu

H. Rybiński

1.2.4

01.12.2015

Aktualizacja związana z rozwojem systemu

M. Lewandowska-Tranda

M. Miller-Jankowska

1.2.5

15.04.2016

Aktualizacja związana z rozwojem systemu

M. Lewandowska-Tranda

M. Miller-Jankowska

1.2.5

06.05.2016

Weryfikacja, uzupełnienia i poprawienie układu

W. Struk

2.1.5

01.10.2019

Weryfikacja, uzupełnienia i poprawienie układu

H. Rybiński