Struktury podstawowe - jednostki uczelni, dyscypliny i pracownicy

W tej części omówione będą podstawowe struktury systemu Ω-ΨR :

  1. Jednostki uczelni, wykorzystywane do przypisania afiliacji naukowcom https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/18743309

  2. dyscypliny, stosowane w procesie ewaluacji oraz do charakterystyki dorobku naukowego uczelni
    https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/18874369

  3. pracownicy https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/18677772

Dla struktur tych system automatycznie buduje profile, odpowiednio jednostek, dyscyplin i naukowców.