Szkolenia interaktywne

Materiały do szkoleń interaktywnych zostały przygotowane w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (POPC.02.03.01-00-0008/17-00). Są one zaplanowane w formie następujących modułów:

Moduł 1. Informacje ogólne o systemie OMEGA-PSIR - https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/386662449

Moduł 2. Część publiczna systemu - Omega dla użytkownika “ze świata”, tj. bez uprawnień -https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/304283655

Moduł 3. Omega dla zalogowanego naukowca posiadającego profil w systemie - https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/304218140

Moduł 4. Wprowadzanie i korekta danych - https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/303235210

 

W miarę rozwoju materiałów szkoleniowych będą dołączane kolejne moduły.