Dołączanie plików (formaty, licencje)

Baza umożliwia dodawanie różnego rodzaju plików. Mogą być one archiwizowane lub udostępniane użytkownikom. Pliki można dodawać przy różnych typach obiektów:

 • artykułów i rozdziałów

 • monografii

 • prac niepublikowanych

 • prac dyplomowych

 • multimediów

 • danych badawczych, itd.

Konieczne jest dodanie informacji o rodzaju licencji, na której dany typ pliku jest udostępniany.

Możliwe jest gromadzenie dokumentów pełnotekstowych we wszystkich formatach zgodnych ze standardem 5 Star Open Data.

Typ

Format rekomendowany

Format niepreferowany

Tabulardata

CSV, TSV, SPSS portable

Excel

Tekst

Plain text, HTML, RTF

PDF/A only if layout matters

Word

Media

Container: MP4, Ogg

Codec: Theora, Dirac, FLAC

Quicktime

H264

Obrazy

TIFF, JPEG2000, PNG

GIF, JPG

Dane ustrukturyzowane

XML, RDF

RDBMS

W każdym przypadku dodawanie pliku powinno być realizowane po uzgodnieniu z autorem, który określa, czy publikacja ma być dostępna i na jakich warunkach.

Do każdego rekordu metadanych przechowywanych w repozytorium można dodać jeden lub więcej plików, w przypadku:

 • publikacji można dodać różne wersje dokumentu (np. preprint, postprint)

 • danych badawczych, załącza się te dane lub dodatkowe dokumenty opisujące je.

Istnieje także możliwość oznaczenia wersji danego pliku. Należy kliknąć Dodaj w polu Uwagi dot. wersji i wprowadzić odpowiedni opis.

Instrukcja dodawania plików:

 1. Otwórz formularz właściwy dla danego typu obiektu

 2. W polu Plik kliknij Dodaj

 3. Otworzy się okienko, importowania pliku; kliknij +Wybierz lub upuść pliki, wybierz odpowiedni plik z dysku komputera; kliknij Otwórz

 4. Wybrany plik zostanie załadowany

   

 5. Kliknij Rozwiń/Edytuj, aby określić, czy i na jakich zasadach dany plik będzie udostępniany

   

 6. Plik automatycznie otrzymuje status Zatwierdzony

  • checkbox Zatwierdzony w metryczce pliku powinien być włączony, jeżeli redaktor jest pewny licencji na jakiej upublicznia plik (lub ogranicza do niego dostęp). W przeciwnym razie zatwierdzenie dokonywane jest po określeniu licencji przez autora

   • brak zatwierdzenia ogranicza dostęp do pliku, niezależnie od ustawień praw dostępu

   • redaktor nie może wyręczyć autora w dołączeniu oświadczenia o licencji i zdeponowaniu dokumentu w repozytorium. Oświadczenie to jest przechowywane przy publikacji w podrekordzie autora

 7. Kliknij w Dodaj nowy przy polu Prawa dostępu, aby określić na jakich zasadach plik będzie dostępny

 8. Mamy możliwość ustawienia jednego z 3 poziomów dostępu do treści dokumentu:

  • Publiczne – dostęp nieograniczony z możliwością nadania okresu karencji (dostępny od wskazanej daty - możesz ją ustawić klikając w polu Ważne od)

  • Chronione – dostęp wymaga zalogowania i posiadania afiliacji jako użytkownik – tylko użytkownicy afiliowani poniżej struktury ustalania ochrony mają dostęp, jeżeli plik jest chroniony na poziomie:

   • określonego wydziału, to dostęp ma wydział i podległe mu instytuty

   • instytutu, to tylko ten instytut ma dostęp.
    Odpowiednią grupę osób uprawnionych można ustalić klikając w polu Dla Afiliacji, a następnie wybierając odpowiednią jednostkę z listy.

  • Prywatne – dostęp ograniczony tylko dla właściciela rekordu (redaktora), nikt nie może oglądać/pobierać pliku

 9. Dla każdego pliku należy dodatkowo określić licencję, na jakiej jest on udostępniany, przy czym w przypadku pliku publikacji ma to być zgodne z licencją wydawcy

 • Po kliknięciu w polu Licencje i Oświadczenia wyświetli się formularz, w którym będzie można określić rodzaj licencji, na jakiej będzie dana praca udostępniana

   

Wszystkie dołączone pliki, bez względu na to, czy są one publicznie dostępne, czy tylko zarchiwizowane będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania. Pliki:

 • zarchiwizowane (niedostępne w pełnym tekście dla użytkowników) mają nieaktywną ikonę

 • open access mają aktywną ikonę; po najechaniu kursorem na ikonę pliku pojawi się rodzaj licencji, na jakiej jest on udostępniany

 

W formularzach publikacji w zakładce Opis jest dostępne pole Licencja - jest to pole, w którym określa się na jakiej licencji dana praca została opublikowana (u wydawcy). Określa się ją zawsze po uzgodnieniu z autorem. Pole należy wypełnić jeżeli nie ma dołączonego pliku, ale wiadomo na jakiej licencji praca została opublikowana.

Zobacz też:

Film: Deponowanie plików (9:55 min.)