Uwagi od autorów

 

System Ω-ΨR podlega dynamicznemu rozwojowi.

Dlatego też niniejsze opracowanie zostało przygotowane w sposób ogólny i przedstawia informacje zgodne z wersjami 1.0 - 3.x.x. Oznacza to, że ekrany mogą pochodzić z różnych wersji, jednakże treść obrazu oddaje w sposób wystarczający funkcjonalność i sposób korzystania z systemu.

Zespół dokłada szczególnych starań, aby informacje istotne dla użytkowników systemu były w tym opracowaniu zamieszczone.

Ewentualne niedoskonałości prosimy zgłaszać do administratora systemu.