Moduł Upowszechnianie wiedzy

Moduł Upowszechnianie wiedzy służy do gromadzenia i prezentowania informacji na temat działań w ramach jednostek organizacyjnych służących wspieraniu komunikacji w środowisku naukowym, wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą.

Składa się z on z dwóch zakładek:

  • Organizowane konferencje

  • Wydawane czasopisma