Edycja danych

1. Podstawowe informacje

Redaktor ma uprawnienia do edycji danych. Edycja odbywa się na formularzach systemowych. Dostęp do formularzy jest z poziomu Panelu redaktora (po wybraniu typu edytowanych danych) lub po wyszukaniu rekordu. Osoba zalogowana z uprawnieniami do edycji widzi ikonę edycji bezpośrednio przy wyszukanej pozycji

Zobacz wideo prezentujące podstawowe informacje o edycji rekordu, zagnieżdżeniu danych w rekordzie, danych słownikowych wykorzystywanych prze opisie oraz scalaniu rekordów zdublowanych

 

 

2. Dołączanie plików

Odpowiedzialność za dołączanie plików, decyzje o zasadach ich udostępniania i licencjach na jakich można z nich korzystać podejmuje autor pracy. Redaktor odpowiada za zweryfikowanie tych danych, a następnie ich zatwierdzenie (nadanie statusu każdemu plikowi Zatwierdzony). Zobacz także Podręcznik redaktora: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/350224431