Scheduler

Uwaga: Ta sekcja jest w przygotowaniu - może zawierać niepełne informacje

Moduł schedulera pozwala „zaprogramować” zadania do wykonania cyklicznego w terminach dogodnych dla systemu. Może to być aktualizacja cytowań w jednej z baz, może też być to aktualizacja danych dotyczących czasopism, czy też komunikacja z inną instancją bazy wiedzy.