Modyfikowanie danych w systemie

Z punktu widzenia redaktora niezwykle ważne jest aby szybko i skutecznie identyfikować rekordy, które wymagają jego interwencji. W tym względzie istotne funkcjonalności dla redaktora znajdują się na ekranach wyszukiwania obiektów podlegających modyfikacjom. Niniejsza sekcja poświęcona jest zatem ekranom wyszukiwania i specyficznym możliwościom docierania do rekordów wymagających zmian, czy też do rekordów dla których pragniemy obliczyć złożony raport. Omówimy następujące funkcjonalności:

  1. wyszukiwania rekordów do edycji

  2. ekran wyników wyszukiwania

  3. scalanie duplikatów

  4. deponowanie plików

  5. tworzenie alertów

  6. generowanie raportów

Dodatkowe informacje na temat ekranów wyszukiwania w panelu redaktora można znaleźć w dokumentacji redaktora w sekcji https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/339083635.