Definiowanie alertów przez redaktora

W celu obserwowania nowych rekordów wprowadzanych przez autorów (auto-deponowanie) oraz obsługi rekordów z błędami, często konstruujemy powtarzające się zapytania. Aby uprościć ten proces i uniknąć błędów możemy definiować alerty, które “automatycznie” wyszukują nam rekordy o określonych cechach.
Zobacz także Podręcznik redaktora: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/350224438

Poniżej zaprezentujemy jak redaktor może definiować swoje alerty.

Prezentacja PPT:

 

Prezentacja na ekranie systemu