Modyfikowanie danych

Z punktu widzenia redaktora niezwykle ważne jest aby szybko i skutecznie identyfikować rekordy, które wymagają jego interwencji. W tym względzie istotne funkcjonalności dla redaktora znajdują się na ekranach wyszukiwania obiektów podlegających modyfikacjom. Niniejsza podsekcja poświęcona jest:

  1. ekranom wyszukiwania

  2. ekranom modyfikacji danych

  3. scalaniu duplikatów

Prezentacja poniżej omawia te zagadnienia szczegółowo.

 

Dodatkowe informacje na temat ekranów wyszukiwania w panelu redaktora można znaleźć w dokumentacji redaktora w sekcji https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/339083635.