ORCID - najczęstsze pytania

 

Czy Omega pozwala na łączenie z profilem ORCID?

Tak, Omega ma taką funkcjonalność.


Czy identyfikatory ORCID mogą być wprowadzane wyłącznie przez autorów, czy może to również zrobić redaktor?

Tak, identyfikator może zostać wprowadzony/zmieniony zarówno przez autora, jak i redaktora. Zalecanym scenariuszem jest samodzielne wprowadzenie iD przez autora lub import np. z systemu PBN, który gromadzi jedynie autoryzowanie identyfikatory ORCID.

 

Czy wystarczy wprowadzić identyfikator w profilu, żeby dane mogły być wysyłane do ORCID, czy trzeba zrobić coś jeszcze?

Wysyłanie danych do ORCID jest możliwe wyłącznie dla użytkowników, którzy przyznali Omedze dostęp do systemu (uwierzytelnianie/autoryzacja systemu). Każdy autor musi ten dostęp przyznać samodzielnie, ponieważ czynność ta wymaga jednoczesnego zalogowania się zarówno na konto w Omedze, jak i w ORCID.

 

Czy jeśli Omega jest certyfikowanym dostawcą usług, to autorzy nadal będą muszą autoryzować dostęp?

Tak, autoryzacja autora jest wymagana zawsze, ponieważ czynność ta wymaga jednoczesnego zalogowania się zarówno na konto w Omedze, jak i w ORCID. Dzięki temu, że Omega jest certyfikowanym dostawcą usług proces rejestracji konkrentej instalacji oraz otrzymania kluczy API będzie przebiegał szybciej niż dotychczas.


Czy gdzieś jest instrukcja?

Instrukcja edycji profilu dla autora: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/373654169

Podręcznik: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/18677772

Instrukcja uwierzytelniania: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/1190526996

 

Jak wygląda proces uwierzytelniania profilu?

Instrukcja jest dostępna tutaj: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/1190526996


Jakie dane można przesyłać do ORCID?

Obecnie do ORCID przesyłane są wszystkie publikacje oraz “inne materiały” (dawniej “materiały niepublikowane”) i patenty o statusie “kompletny” lub “zweryfikowany”. Rekordy o statusie “niekompletny” nie są przekazywane.

 

Czy można przesyłać do ORCID tylko wybrany zestaw publikacji?

Tak, autor z poziomu swojego profilu może przesłać do ORCID wybrane publikacje - akcja dopisze nowe rekordy oraz nadpisze wersje rekordów przesłanych wcześniej.

 

Czy planowane jest przesyłanie pozostałych informacji (projekty itd.)?

Planowane jest rozszerzenie integracji o ten zakres danych.

 

Czy przesyłanie odbywa się automatycznie, czy każdorazowo musi być wykonywane (inicjowane) przez autora?

W systemie Omega zostało wprowadzone zadanie zaplanowane wysyłające automatycznie publikacje do ORCID. Zadanie to wysyła wyłącznie nowe rekordy na autoryzowane konta (nie są wysyłane rekordy zaktualizowane). W celu uruchomienia automatycznego wysyłania administrator systemu musi ustawić częstotliwość wykonywania zadania.

Nie ma potrzeby wcześniejszego “pierwszego”/”rozruchowego” wykonania eksportu.

Przesłanie do ORCID rekordów zmodyfikowanych jest możliwe z poziomu profilu autora - przyciskiem “Eksportuj dorobek do ORCID” na stronie głównej profilu lub z poziomu listy publikacji.

 

ORCID twierdzi, że po autoryzacji profilu dane będą się same pobierały do ich systemu - dlaczego to nie działa?

Proces autoryzacji potwierdza, że to Omega będzie wykonywała eksporty do systemu ORCID - sam ORCID nie ma możliwości automatycznego i samodzielnego pobierania danych z innych systemów (autoryzacja kont musiałaby przebiegać w drugą stronę - to Omega musiałaby autoryzować dostęp ORCID, a jest odwrotnie).


Czy możliwe jest również pobieranie danych z systemu ORCID do Omegi?

Funkcjonalność importowania została wprowadzona i jest dostępna w zakładce “Importy”, można ją uruchomić przełącznikiem import.orcid.

Należy jednak pamiętać, że dane w ORCID są bardzo ogólnikowe i nawet po imporcie podstaw trzeba bardzo dużo informacji uzupełnić.

 

Dlaczego nie można edytować wprowadzonego ORCID iD?

Zgodnie z założeniami systemu ORCID autoryzowanego identyfikatora nie można edytować. Jeśli w systemie Omega znajduje się błędny numer, należy skontaktować się z redaktorem.

 

Czy można wycofać autoryzację Omegi w ORCID?

Tak, autoryzację można usunąć, przyciskiem “Wyloguj się z ORCID”.

Od wersji Omegi 3.1.106 przycisk nazywa się “Wycofaj uwierzytelnienie ORCID”.

Informacje dla autora można znaleźć tutaj: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/4915724320

Informacje dla redaktora można znaleźć tutaj: https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/4915625995

 

Dlaczego autorzy nie widzą przycisku “Uwierzytelnij się w ORCID”?

Funkcjonalność uwierzytelnienia w ORCID jest dostępna dla autorów z przypisanymi rolami selfedition i selfimport. Przypisanie autorom wyłącznie roli selfedition spowoduje ukrycie przycisku, ponieważ interakcja z ORCID wymaga zarówno pobrania tokenu przez autora i zapisania go na koncie, jak i późniejszego wysyłania prac do ORCID.

 


Ile kosztuje członkostwo w ORCID?

Zasady członkostwa oraz cenniki można znaleźć na stronie https://info.orcid.org/about-membership/