Jak ustawić automatyczne wysyłanie publikacji do ORCID

W celu ustawienia automatycznego wysyłania danych o publikacjach do ORCID należy przejść do zadań zaplanowanych (Funkcje administracyjne → Scheduler) i otworzyć do edycji zadanie ExportToORCID.

W polu “Harmonogram” należy ustawić czas uruchamiania zadania.

Przykładowe ustawienia:

0 0 21 * * ? codziennie o godz. 21

0 0 0/5 * * ?  co 5 godzin

0 0 21 ? * FRI * w każdy piątek o 21

  • należy pamiętać, że po każdorazowej zmianie w zadaniu schedulera trzeba przeładować zadania (przycis “Przeładuj” na stronie listy zadań)

  • scheduler wysyła publikacje wyłącznie dla tych autorów, którzy autoryzowali konto Omegi w ORCID