Wyszukiwanie mentorów

Na ekranie wyszukiwania naukowców i pracowników uczelni jest możliwość ograniczenia wyszukiwania do podzbioru mentorów. Ekran ten jest pokazany na rysunku poniżej   (Rys. 3.1).

Po rozwinięciu zakładki Mentoring można zbudować zapytanie wykorzystując następujące atrybuty (Rys. 1):

 1. Oferta mentoringu – po zaznaczeniu można wyszukać wszystkich mentorów w UBW

 2. Aktywna oferta mentoringu – po zaznaczeniu można wyszukać wszystkich aktywnych mentorów w UBW

 3. Doświadczenia w roli recenzenta – po zaznaczeniu można wyszukać w UBW wszystkich mentorów z doświadczeniem recenzenta

 4. Typy projektów - – po zaznaczeniu można wyszukać wszystkich mentorów w UBW z doświadczeniem w zakresie zaznaczonych typów projektów

 5. Obszary ekspertyzy – po zaznaczeniu można wyszukać wszystkich mentorów w UBW z doświadczeniem w zaznaczonych obszarach ekspertyzy

 6. Ponadto można wyszukiwać tekstowo według dowolnych tekstów zawartych w opisie mentora –  w polu tekstowym Słowa z dokumentu (por. https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/5545918484 )

 7. Można wyszukać mentora według pól

  1. Formy współpracy

  2. Formy kontaktu

 

 Rysunek 1 Ekran wyszukiwania z funkcją wyszukiwania mentorów

UWAGA (dot. p. 4 wyżej): Wyszukiwanie wg typu projektów jest wyszukiwaniem dokładnym z odwróconą hierarchią. Oznacza to, że

 1. jeżeli zaznaczymy w drzewie liść, to system znajdzie tych mentorów, którzy w swojej ofercie mają zaznaczony dokładnie ten liść lub mają zaznaczony jeden z węzłów nadrzędnych;

 2. Jeżeli zaznaczymy węzeł niebędący liściem, to system znajdzie tych mentorów, którzy w swojej ofercie mają zaznaczony dokładnie ten węzeł, lub mają zaznaczony jeden z węzłów nadrzędnych

 

Jeżeli w wyszukiwaniu zaznaczonych jest kilka opcji z drzewa kategorii projektów są one łączone operatorem boolowskim OR (z uwzględnieniem uwagi powyżej.

 

Rysunek 2 Ekran wyszukiwania z funkcją wyszukiwania mentorów