Integracja systemu OMEGA-PSIR z systemami centralnymi PBN v. 2.x oraz POL-on - wymagania wstępne

Komunikacja pomiędzy systemami PBN a Ω-ΨR może odbywać się dwie strony:

  1. Import z PBN do Ω-ΨR

    1. synchronizacja danych słownikowych

    2. import bazy bibliograficznej (w przypadku konieczności jednorazowego załadowania bazy Ω-ΨR );

  2. import dorobku naukowego z bazy Ω-ΨR do bazy PBN.

Przed rozpoczęciem wysyłania danych do systemów centralnych niezbędne jest zsynchronizowanie słowników, lub pobranie słowników (z bazy UAT), które posiadają już identyfikatory z systemów centralnych.