Narzędzia wspomagające ewaluację w systemie OMEGA-PSIR

Podstawowe narzędzia wspomagające ewaluację, to:

  1. https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/1190953013

  2. narzędzia kontroli jakości (https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/969015395 )

  3. https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/965640285

  4. https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/965640247

  5. https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/969015455

  6. https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/1014693889

 

Narzędzia związane z importowaniem rekordów zatrudnienia oraz wyznaczaniem średniego zatrudnienia w dyscyplinach są dostępne odpowiednio na ekranach schedulera i autorów.

Oświadczenia autorów (grupowe są dostępne z ekranu profilu naukowca i są opisane w Podręczniku użytkownika (https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/1190985789)

Narzędzia analityczne dostępne są w różnych miejscach systemu, w szczególności na ekranach wyszukiwania, na ekranach profili jednostek i dyscyplin. Niezależnie od tego, najbardziej kluczowe dla ewaluacji raporty będą udostępniane w zakładce Ewaluacja profilu dyscypliny (por. rysunki poniżej.

W kolejnych punktach tej sekcji poszczególne narzędzia będa omówione szczegółowo.