Niniejsza sekcja jest adresowana do osób, które mają wprowadzać dane do systemu bazy wiedzy. W celu lepszego zrozumienia tej sekcji zalecamy zapoznanie się wprowadzeniem ogólnym:

Informacje Ogólne o Systemie.

Celem materiałów zawartych w tej sekcji jest zapoznanie czytelnika z następującymi tematami: