Informacje ogólne o systemie

Poniższa prezentacja przedstawia ogólne informacje o systemie. W prezentacji omówione są następujące kwestie:

  • Czym jest system OMEGA-PSIR

  • Do kogo system jest adresowany

  • Struktury danych

    • Typologia bibliograficzna

    • Typologia na potrzeby parametryzacji