Omega dla naukowca

 • Ekran wyszukiwania: możliwość definiowania alertów,

 • Ekran odpowiedzi - większy dostęp do plików, liczba raportów większa

 • Profil naukowca 

 • Zakładki i ich zawartość

 • Edycja podstawowych informacji na profilu osobowym

 • Dodawanie/zmiana zdjęcia profilowego

 • Dodawanie publikacji (DOI, Bibtex)

 • Dołączanie plików do istniejących publikacji

 • Zgłaszanie uwag do redaktorów

 • Funkcje społecznościowe

 • Powiązania z systemami zewnętrznymi (Scholar, Scopus, ORCID)

 • Alerty i powiadomienia

 • Raporty dorobku, raporty do awansu,

 • Baza czasopism