Funkcje mentora w module mentoringu

Zaimplementowane funkcjonalności mentora w systemie mentoringu pozwalają mentorowi:

  1. akceptować lub odrzucać wnioski o mentoring

  2. weryfikować stan przyjętych zleceń mentoringu

  3. kończyć usługę mentoringu

Wszystkie usługi mentoringu danego mentora są zgromadzone w jego profilu w zakładce
Oferta mentoringu. Zakładka ta składa się z 2ch części. W części (1) pokazana jest oferta mentora w zakresie usług mentoringu, natomiast w części (2) przedstawione są wszystkie aktualne zadania adresowane do mentora przez użytkowników poszukujących wsparcia:

  1. Zadania niepotwierdzone - oczekujące na decyzję mentora;

  2. Zadania w trakcie realizacji

  3. Zadania zakończone

  4. Zadania odrzucone.

Pokazuje to rysunek 1 poniżej.

Rysunek 1 Ekran profilu naukowca z rolą mentora – zakładka
Oferta Mentoringu