DataCite

Co to jest DataCite

DataCite to serwis, którego głównym celem jest umożliwienie rejestracji identyfikatorów DOI.
Jest to jedna z 10 oficjalnych agencji rejestrujących DOI na świecie.

Czym jest DOI

DOI to cyfrowy identyfikator obiektu (digital object identifier). DOI jest przypisywane dokumentom/publikacjom elektronicznym w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji, niezależnie od ich formy publikacyjnej, a także do identyfikowania dokumentów nieopublikowanych.
Składa się z dwóch elementów - przedrostka wskazującego organizację (jest elementem niezmiennym) oraz części identyfikującej obiekt w ramach organizacji.

DOI to rodzaj trwałego identyfikatora (persistent identifier) - oznacza to, że po zarejestrowaniu DOI nie należy go usuwać - a jedynie aktualizować. W przypadku zmiany linku pod którym znajdują się informacje o materiałach (np. w przypadku zmiany wydawcy czasopisma i tym samym stron, na któych są przechowywane artykuły) należy zaktualizować DOI, zmieniając połączony z nim URL do zasobu.

Certyfikowany dostawca usług

To organizacja, która zintegrowała swój system z DataCite API, pozwalając innym - korzystającym z jej systemu - organizacjom na rejestrację DOI w DataCite oraz wymianę informacji.

Zakres danych obsługiwanych przez agencje rejestrujących DOI

Agencje rejestrujące obsługują różne zakresy danych - najpopularniejszy Crossref oferuje przede wszystkim usługi dedykowane wydawcom. DataCite z kolei jest dostosowany do repozytoriów i współpracy z repozytoriami, a zatem również szerszym zakresem danych, dla których rejestrowane jest DOI.
W skrócie - Crossref = tworzenie obiektów; DataCite = rejestrowanie już istniejących obiektów

Dane, które można rejestrować przez system Omega-PSIR

System Omega-PSIR obecnie wspiera pobieranie oraz rejestrowanie w DataCite następujących typów danych:

  • książka (w DataCite: Book, ConferenceProceeding)

  • rozdział (BookChapter, ConferencePaper)

  • artykuł z czasopisma (JournalArticle, ConferencePaper)

  • dane badawcze (Dataset)

  • doktoraty (Dissertation)

  • raporty (Report)

Dane są przesyłane do DataCite zgodnie ze schematem w wersji 4 (link do schematu: http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.4/).

Rodzaje kont w DataCite

Są dwa systemy DataCite - testowy oraz produkcyjny. Do każdego z nich użytkownik otrzymuje inne dane dostępowe.

Więcej informacji: https://support.datacite.org/docs/what-is-the-difference-between-the-datacite-test-and-production-environments

Oprócz tego w ramach każdego z systemów użytkownicy otrzymują dwa konta - konto organizacji (budowa loginu: XXXX) oraz konto repozytorium (budowa loginu: XXXX.XXXX).

Konto organizacji służy do wprowadzenia i edycji informacji o instytucji, która korzysta z systemu. W ramach niego tworzy się konta repozytoriów. Do tworzenia DOI wykorzystuje się konto repozytorium.

Więcej informacji: https://support.datacite.org/docs/what-is-the-difference-between-a-memberconsortium-organization-account-and-a-repository-account-in-fabrica

Rodzaje statusów DOI w DataCite

Rejestrowane w DataCite DOI mogą mieć przypisany jeden z trzech statusów:

  • draft - pozwala na wstępne utworzenie identyfikatora; w tym statusie nie są wymagane żadne dane rekordu poza samym DOI, nie jest też przeprowadzana walidacja; takie DOI może zostać usunięte

  • findable - oznacza, ze identyfikator jest zarejestrowany i możliwy do wyszukania (indeksowany w DataCite Search)

  • registered - oznacza, że identyfikator jest zarejestowany, ale nie jest możliwy do wyszukania; DataCite zaleca stosowanie statusu wtedy, kiedy należy ukryć rekord ze względu na potrzebę wykonania zmian (np. kiedy zmienia się link rekordu źródłowego, można ukryć DOI w systemie na czas wprowadzania poprawek)

Więcej informacji: https://support.datacite.org/docs/doi-states

Po usunięciu nie ma możliwości ponownego utworzenia identycznego DOI, nawet jeśli do usuniętego identyfikatora nie były przypisane żadne dane.