Blokowanie i odblokowywanie propagacji rekordów

 

Od wersji Omegi 3.1.170 do systemu Omega-PSIR została dodana funkcjonalność zbiorowego oznaczania blokady propagacji rekordów.

Blokada propagacji służy do oznaczania, czy rekordy mają być wysyłane z systemu, czy nie. Główna funkcjonalność tej opcji to blokowanie wysyłania rekordów z platform lokalnych PPM na platformę centralną.

Dotychczas możliwe było ręczne blokowanie propagacji bezpośrednio w rekordzie.

Obecnie w systemie znajdują się systemowe operacje wsadowe. Domyślnie są one nieaktywne.

W celu aktywowania opcji należy przejść do Formatów eksportu (Panel redaktora → Funkcje administracyjne → Formaty eksportu), zaznaczyć rodzaj “Operacja wsadowa” i kliknąć “Szukaj”.

Na liście wyników powinny być rekordy systemowe blockSyncPropagation oraz unblockSyncPropagation.

Żeby móc korzystać z opcji, należy aktywować rekordy.

Po aktywowaniu w menu kontekstowym listy wyszukiwania pojawią się dodatkowe opcje blokowania i odblokowywania propagacji.

W celu skorzystania z funkcji należy zaznaczyć wybrane rekordy i kliknąć wybraną opcję.