List dr Jakuba Koperwasa Prezesa Sages do użytkowników oprogramowania OMEGA-PSIR