Wersja 3.1

 

Wersje 3.0 i 3.1 są wydawane w tym samym czasie. Zmiany wprowadzane do 3.0 są automatycznie dodawane do wersji 3.1.

W związku z wygaszaniem wsparcia dla wersji 3.0 łączenie zmian 3.0 z 3.1 następuje z opóźnieniem spowodowanym różnicami w modelu danych.

Informowanie o zmianach wprowadzonych do wersji 3.1 zostało wprowadzone od 3.1.220.

 • SOMDEV-58 : Błąd przy submitowaniu formularza

 • OMUMEDDEV-563 : OMG-760 Błąd w metodzie getDuplicates

Wersje domergowane z gałęzi 3.0:

 • SDEVOPS-5 : Wynieść zookeeper solra do oddzielnego docker conteneru

 • OMUMEDDEV-563 : OMG-760 Błąd w metodzie getDuplicates

 • OMUMEDDEV-522 : OMG-452 poprawienie wyświetlania informacji o pliku w publikacji

Wersje domergowane z gałęzi 3.0:

 • OMUPWRDEV-71 : AddThis - błędy w komunikacji

Wersje domergowane z gałęzi 3.0:

 • OMWATDEV-87 : Brak cytowań WoS - dodanie logowania zaktualizowanych rekordów

 • OPPSLDEV-93 : poprawki do słowników i wyświetlania

 • OMUEKATDEV-116 : Dodanie w rekordzie nowego pola Uwagi w module Czasopisma wydawane prze jednostkę

 • OMPKDEV-82 : Paginacja dla artykułu ze Scopusa powielona w rekordzie książki

Wersje domergowane z gałęzi 3.0:

 • OPPSLDEV-95 : błąd AJAX

 • OMULDEV-186 : Zmiany w modelu - profile nagród

 • OMULDEV-185 : Zmiany w modelu - kierunki studiów

 • OMULDEV-184 : Zmiany w modelu - osiągnięcia

 • OMULDEV-183 : Zmiany w modelu - aktywności

 • OMULDEV-182 : Zmiany w modelu - implementacja

 • OMULDEV-139 : szablon 'Inne materiały' - dodanie przycisku utwórz alert, utwórz cel

 • OMUJDEV-273 : Wybór deskryptora powinien ograniczać listę dostępnych zawężeń (na wyszukiwaniu zaawansowanym publikacji i doktoratów)

 • OMUJDEV-271 : Niepotrzebny numer w nagłówkach deskrytptorów mesh

 • OMPPMDEV-1058 : Błąd 500 przy wejściu w Strukturę organizacyjną

 • OMPKDEV-78 : Wyszukiwanie tytułów konferencji

 • OMPKDEV-75 : Użycie filtrów w wynikach wyszukiwania mimo odznaczenia checkboxa

 • OMDEV-1701 : Merge dev2 to 3.1.222

 • OMDEV-1692 : Nie działa edycja szablonów

 • OMDEV-1686 : Link do ważnych osób w zespole prowadzi czasem do niezwiązanej osoby

 • OMDEV-1680 : Zespoły badawcze - raport "Sprawozdanie z działalności" - parametr podział na lata w tabeli podsumowującej

 • OMDEV-1679 : Przycisk "Popraw zapytanie" na wynikach projektu często daje błąd 500

 • OMDEV-1678 : Informacje z tooltipów pokazują się w raportach zapisanych jako pdf i docx

 • OMDEV-1661 : Naprawa messages

 • OMDEV-1649 : Uporządkowanie messages w module konfiguracji

 • OMDEV-1624 : Wybór ewaluacji w grupie filtrów "Ewaluacja" w wyszukiwaniu autorów w panelu redaktora

 • OMDEV-1587 : Wysyłanie prośby o potwierdzenie dyscypliny dla osób spoza N

 • OMDEV-1568 : modyfikacje na stronie internals w 3.1

 • OMDEV-656 : Dostosowanie parametrów konfiguracyjnych dla serwera mailowego

 • OMDEV-649 : Dostosowanie parametrów konfiguracyjnych dla integracji z ORCID

 • OMDEV-81 : Wdrożenia aplikacji u klientów

Wersje domergowane z gałęzi 3.0: 3.0.308, 3.0.307, 3.0.306, 3.0.305, 3.0.304

 • SDEVOPS-5 : Wynieść zookeeper solra do oddzielnego docker conteneru

Wersje domergowane z gałęzi 3.0:

 • OMUEWRDEV-91 : Moduł - Produkty, wdrożenia, ekspertyzy

 • OMDEV-656 : Dostosowanie parametrów konfiguracyjnych dla serwera mailowego

Wersje domergowane z gałęzi 3.0

 • SOMDEV-21 : Opisy (i tłumaczenia) do nowych formularzy

Wersje domergowane z gałęzi 3.0:

 • OMUGDDEV-123 : zmiana domyślnego sortowania w publikacjach w widoku publicznym

Wersje domergowane z gałęzi 3.0: