Chmura tagów

Jednym z elementów wizualizacji dorobku w systemie OMEGA-PSIR jest chmura tagów. Jest ona pokazywana na profilach jednostek oraz ludzi (por. rysunki poniżej) i charakteryzuje w sposób syntetyczny tematykę badań jednostki czy naukowca.

Chmura tagów na profilu naukowca jest uśrednieniem wektora słów kluczowych wszystkich jego publikacji. Słowa te są brane nie tylko z pól słów kluczowych, ale też z treści dokumentów zdeponowanych w repozytorium, a waga tych słów zależy od “oceny” publikacji (np. IF czasopisma, cytowalność) oraz od częstości występowania.

Chmura tagów na profilu jednostki jest “uśrednieniem” chmur tagów poszczególnych naukowców afiliowanych przy tej jednostce.

Chmury tagów tworzone są automatycznie w trakcie działania systemu. Ich proces tworzenia zaczyna się od utworzenia chmur tagów naukowców. W trakcie działania systemu aktualizacja chmury tagów jest realizowana stopniowo (przyrostowo), zgodnie ze zdefiniowanych harmonogramem zmian w schedulerze. W celu przyśpieszenia pojawienia się chmur tagów w początkowym okresie działania systemów proces tworzenia chmur tagów można przyspieszyć inicjując zadanie tworzenia chmury dla wybranej grupy użytkowników.

Większa precyzja chmury tagów jest uzyskiwana dla tych autorów (jednostek), dla których w systemie przechowywanych jest więcej opisów bibliograficznych.

Jeszcze lepsze wyniki są uzyskiwane w przypadku deponowania tekstów źródłowych

 

W kontekście chmury tagów możliwe są następujące opcje:

 1. Wyświetlanie chmury tagów na profilach można zablokować przełącznikiem toggle authorProfile.cloud i affiliationProfile.cloud odpowiednio dla profili naukowców i jednostek;

 2. częstotliwość aktualizacji może być ustawiona w schedulerze w zadaniu updateDomainStats  (defaultowe ustawienie jest (0 0 23 * * ? ))
  Uwaga: aktualizację można całkowicie zablokować dopisując odległy w czasie rok kolejnej aktualizacji, np (0 0 23 * * ? 2099)

 3. Możliwe jest ręczne modyfikowanie wektora tagów. Ta opcja jest dostępna na formularzu autora po ustawieniu w przełączniku toggle funkcji keywords.author.edit.

W związku z tymi opcjami możliwe są następujące strategie dotyczące chmury tagów

 1. Można zablokować zadanie tworzenia chmury tagów (p. 2 Uwaga) i samodzielnie ręcznie utworzyć tę chmurę dla każdego autora (i ewentualnie dla każdej jednostki)

 2. Można pozwolić na aktualizację chmury tagów, ale ręcznie ją “poprawiać” w przypadkach skrajnej różnicy pomiędzy chmurą a spodziewanym efektem
  Uwaga: w zależności od tego jak dużo jest profili, w których zachodzi potrzeba ingerowania zaleca się rozważyć ustawienie rzadszego aktualizowania chmury, ponieważ aktualizacja może nadpisać zmiany wprowadzone ręcznie;

 3. Można wstępnie zbudować chmury tagów, które potem są ręcznie poprawione, a następnie zablokować ich aktualizację automatyczną.
  Uwaga: od czasu do czasu użytkownicy mogą zwracać się do obsługi systemu z prośbą o aktualizację chmury

 4. Można dopuścić aktualizację chmury (częstotliwość zmian), ale ich nie pokazywać na profilach (bądź naukowców, bądź jednostek, czy też dla obu rodzajów (por. opcja (1) powyżej).

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ręcznej modyfikacji chmury dla naukowca (i/lub jednostki), administrator może dokonać zmian w wektorze przechowywanym w rekordzie naukowca. Wymaga to ustawienia przełącznika w toggle keywords.author.edit. Jeżeli przełącznik jest ustawiony, pole wektora można znaleźć w zakładce Opis.