Wstęp

W Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej został opracowany pod kierunkiem prof. Henryka Rybińskiego system komputerowy do utrzymywania wydziałowego repozytorium dorobku publikacyjnego pracowników uczelni. System ten zaimplementowano z wykorzystaniem narzędzi programistycznych technologii języka Java – JCR (Java Content Repository). Jako bazę danych wykorzystuje się bazy systemu MySQL.

Pierwszego wdrożenia dokonano na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W wyniku prac rozwojowych repozytorium stało się integralną częścią Systemu Bazy Wiedzy (SBW). Koncepcja i projekt techniczny SBW powstały w ramach zadania badawczego SYNAT – oprogramowanie własne OMEGA-PSIR, autorstwa Instytutu Informatyki WEiTI

Zastosowane narzędzia i techniczne możliwości systemu sprawiają, że unikalne właściwości SBW (raportowanie, parametryzacja) dały nową jakość w przedstawianiu dorobku naukowego.

Wszyscy użytkownicy systemu (użytkownicy końcowi, redaktorzy, administratorzy) posiadają dostęp do właściwych dla nich funkcji systemu z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Niniejszy podręcznik opracowano na potrzeby użytkownika końcowego SBW, który może korzystać z zasobów bazy z wykorzystaniem interfejsu dostępnego w przeglądarce internetowej.

Inne aspekty użytkowania SBW opisano w oddzielnych dokumentach:

https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/340230403

https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/18612242

 

Uznanie
Pierwsza wersja podręcznika powstała w roku 2011 w ramach projektu SYNAT. Kolejne udoskonalenia podręcznika były dokonywane w ramach rozwoju systemu przez zespoły Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Informatyki PW. System oraz udostępniany podręcznik (a także inne materiały instruktażowe i pomocnicze) były udoskonalane przestrzeni lat 2011-2020 dzięki:

 1. dotacjom finansowym Rektora Politechniki Warszawskiej

 2. dorocznym składkom ponad dwudziestu uczelni i instytutów naukowych na rozwój systemu1),

 3. finansowaniu projektów związanym z wdrażaniem systemu w niektórych uczelniach i jednostkach naukowych, realizaowanych w kolejności chronologicznej realizacji projektów:

  1. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

  2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

  3. Politechnikę Śląską

  4. Uniwersytet Gdański

  5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  6. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  7. Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  8. Politechnikę Białostocką

  9. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

  10. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

  11. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (projekt „InterScienceCloud” (POPC.02.03.01-00-0020/17))

  12. Konsorcjum siedmiu Uczelni Medycznych i Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera (projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (POPC.02.03.01-00-0008/17-00,)

 

_____________________________
1) Pełna lista uczestników Klubu Oprogramowania OMEGA-PSIR na dzień 28 maja 2020 roku jest pod adresem https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/15073281