Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Niniejsza sekcja jest adresowana do osób, które mają wprowadzać dane do systemu bazy wiedzy. W celu lepszego zrozumienia tej sekcji zalecamy zapoznanie się wprowadzeniem ogólnym:

Informacje Ogólne o Systemie.

Celem materiałów zawartych w tej sekcji jest zapoznanie czytelnika z następującymi tematami:

 • Typy danych przechowywanych w systemie (główne-dorobek, pomocnicze-słowniki, administracyjne

 • Dane na listach głównych i dane zagnieżdżone lokalnie: powiązania między obiektami

 • Formularze edycji, podpowiadanie, wskazywanie błędów: błędy i ostrzeżenia, nadawanie punktacji, status rekordu, wymagania pod kątem ewaluacji, dołączanie plików

 • Historyczność i wersyjność danych

 • Słowniki: standardowe i adaptowalne

 • Import danych

 • Przeglądanie historii edycji

 • Nadawanie uprawnień do rekordów i plików

W Na wstępie, w celu lepszego zrozumienia działania systemu polecamy zapoznanie się z prezentacją poniżej. Prezentacja ta wyjaśnia podstawowe zasady organizowania wiedzy w systemie OMEGA-PSIR, któe które są przydatne w pracy redaktora.

Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width600px
urlhttps://docswww.googleyoutube.com/presentation/d/1Po-loHKtTTBBqkVe5p4FHz9G0miF2Nez/edit#slide=id.p1watch?v=jVMX9WTo7AQ&list=PLQsTV2S5rB0PQtCXqBzDZ60sr_QOoKq69&index=2
height400px