Omega dla redaktora

Niniejsza sekcja jest adresowana do osób, które mają wprowadzać dane do systemu Bazy Wiedzy. W celu lepszego zrozumienia tej sekcji zalecamy zapoznanie się wprowadzeniem ogólnym:

https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/386662449.

Celem materiałów zawartych w tej sekcji jest zapoznanie czytelnika z następującymi tematami:

  • Typy danych przechowywanych w systemie (główne - dorobek naukowy, pomocnicze - słowniki, administracyjne)

  • Dane na listach głównych i dane zagnieżdżone lokalnie: powiązania między obiektami

  • Formularze edycji, podpowiadanie, wskazywanie błędów: błędy i ostrzeżenia, nadawanie punktacji, status rekordu, wymagania pod kątem ewaluacji, dołączanie plików

  • Historyczność i wersyjność danych

  • Słowniki: standardowe i adaptowalne

  • Import danych

  • Przeglądanie historii edycji

  • Nadawanie uprawnień do rekordów i plików