Funkcje redaktora

W Bazie Wiedzy wyróżnione są role dla grup użytkowników uprawnionych do realizacji konkretnych zadań. Redaktor ma w systemie uprawnienia określane jako dataentry. Uprawniają one do edytowania rekordów, których jest właścicielem (sam je wprowadził lub są w kolekcji, za którą odpowiada). Dodatkowo jego uprawnienia mogą być ograniczone do konkretnego typu dokumentów (np. projektów, prac dyplomowych, itp).

Uprawnienia nadaje administrator systemu (admin), w zależności od przyjętej organizacji pracy w systemie.

Podstawowe funkcje redaktora obejmują:

  1. wprowadzanie danych

  2. korektę / weryfikację danych

  3. zatwierdzanie rekordów

  4. przygotowywanie podstawowych raportów

O funkcjach redaktora więcej można dowiedzieć się z prezentacji poniżej