Zatwierdzenie/odrzucenie wniosku o mentoring

Po zapoznaniu się z oczekiwanym zakresem potrzeb osoby poszukującej mentora mentor ma możliwości zaakceptowania zadania lub jego odrzucenia za pomocą przycisków jak na rys. 4.2. W obu przypadkach, a szczególnie w przypadku odrzucenia zadania, wymagane jest wyjaśnienie podjętej decyzji. W przypadku akceptacji zadanie zostanie przeniesione do zbioru zadań „w trakcie realizacji”. Zadanie odrzucone pojawi się na liście zadań odrzuconych.