Podręcznik Koordynatora Dyscypliny - ewaluacja w systemie OMEGA-PSIR Uczelniana Baza Wiedzy

Podręcznik dla koordynatora dyscypliny
Wersja 1.0

2019-2021
Politechnika Warszawska