Wprowadzenie - ewaluacja w systemie OMEGA-PSIR

Na potrzeby ewaluacji 2017-2021 przewidziano w systemie Ω-ΨR szereg narzędzi, które pozwalają zorganizować na uczelni odpowiednie procesy mające na celu optymalne wykorzystanie dorobku naukowego naukowców przy ewaluacji uczelni. W podręczniku omówione zostaną struktury systemu oraz narzędzia służące do kontroli jakości danych, analizy i predykcji uzyskanych wyników w poszczególnych dyscyplinach, a także stanu zgodności danych w systemie Ω-ΨR oraz w systemach centralnych (PBN, SEDN).

Przedstawione poniżej opisy narzędzi mają charakter metodologiczny. Niezależnie od tego, w trakcie przygotowań uczelni do ewaluacji warto zapoznać się z kwestiami o charakterze merytorycznym
(https://omega-psir.atlassian.net/wiki/spaces/OM/pages/904757249)