ORCID - podstawowe informacje

Co to jest ORCID?

ORCID (Open Researcher and Contributor ID, czyt. orkid) to unikalny identyfikator naukowca.

Jego podstawowym zadaniem jest gromadzenie w jednym miejscu informacji o naukowcu, niezależnie od tego, gdzie pracuje lub pracował, ile ma adresów mailowych, a także czy zmienił nazwisko lub z powodu znaków diakrytycznych w różnych miejscach jest zapisywany na różne sposoby.

Założeniem systemu jest umożliwienie naukowcowi zbierania w jednym miejscu pełnych informacji o swojej działalności naukowej - studiach, zatrudnieniu, badaniach, publikacjach, grantach itd.

ORCID jest bezpłatny i może go założyć każda osoba - ale powinno się założyć konto raz i gromadzić w nim kompletne informacje, ponieważ identyfikator jest niezmienny niezależnie od zawartości profilu. Z tego też powodu nie ma możliwości usuwania kont (można je jedynie dezaktywować).

ORCID podawany przy publikacjach, grantach, w serwisach dla badaczy pozwala na jednoznaczne identyfikowanie naukowca w ramach jego aktywności naukowej.

 

Zalety korzystania z identyfikatora ORCID:

  • wyróżnia naukowca, a także zapewnia rozróżnienie naukowców z popularnymi nazwiskami

  • pozwala uniknąć pomyłek w zakresie przypisywania dorobku naukowego (np. przypisania do innego naukowca na skutek błędu w nazwisku)

  • pozwala na gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu kompletnej informacji o działalności naukowca

  • jedno miejsce zawierające kompleksową informację o naukowcu pozwala na łatwiejsze znalezienie interesującej osoby (np. jako partnera do prowadzenia badań)

  • ORCID jest bezpłatny i zawsze dostępny

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach orcid.org.

Instrukcja zakładania konta na stronie orcid.org

Udostępnione przez ORCID wideoinstrukcje

Instrukcja łączenia konta w systemie Omega z kontem ORCID