Usuwanie uwierzytelnienia - informacje dla redaktora

 

W związku z ustawowym wymogiem posiadania przez naukowca ORCID, a także często zgłaszanymi przypadkowymi usunięciami autoryzacji w systemie Omega od wersji 3.0.176 została wprowadzona rozszerzona procedura wycofywania autoryzacji.

Po kliknięciu przycisku “Wycofaj uwierzytelnienie ORCID” wyświetla się okno wysyłania wiadomości do redaktora,

w którym należy podać adres mailowy oraz przyczynę wycofywania uwierzytelnienia (najczęstszym powodem jest błędny ORCID).

Po wysłaniu formularza w Panelu redaktora w sekcji “Komentarze i zgłoszone uwagi” pojawi się nowy komentarz

Wyznaczony redaktor (o roli “admin”) może skontaktować się z naukowcem w celu omówienia dodatkowych kwestii. Wycofywanie uwierzytelnienia polega na usuwaniu tokenu z profilu autora:

Należy pamiętać o tym, że instytucję z listy zaufanych na koncie ORCID usuwa się osobno (ikona kosza).

 

Od wersji systemu 3.1.106 tokeny ORCID są przechowywane w profilu użytkownika połączonego z autorem, a nie w rekordzie autora.

Optymalizacja ta znacząco zmniejsza liczbę występujących błędów autoryzacji.

W związku ze zmianą od wersji 3.1.106 nie jest już wymagane ręczne usuwanie tokenów - formularz pozostał jako narzędzie informacyjne dla redaktora, że użytkownik chce usunąć uwierzytelnienie.

 

Alert informujący o nowych zgłoszeniach wycofania uwierzytelnienia

W systemie możliwe jest założenie dedykowanego alertu informującego o nowych zgłoszeniach dotyczących wycofywania uwierzytelnienia ORCID. W tym celu należy w Panelu redaktora w sekcji komentarzy w polu custom query wprowadzić zapytanie jcr:contains(@name, 'Revoke ORCID request')

i na liście wyników kliknąć dzwonek w celu ustawienia alertu