Instrukcja dodawania nowego pola w tabelach przestawnych

Definiowane nowego pola w tabeli przestawnej na przykładzie identyfikatora ‘psl_id’.

1. W oknie raportu Pivot pracowników należy zaznaczyć opcję Pokaż zaawansowaną konfigurację

2. W otwartej kracie, na górze rozwijamy zakładkę Dostępne pola i szukamy w niej przycisku Dodaj.

3. Należy uzupełnić nowe pole zgodnie z rys. poniżej

Należy wprowadzić Identyfikator, Nazwę, Nazwę EN oraz Typ encji.

Kluczowe jest poprane uzupełnienie Definicji pola - najprostsza forma to wskazanie “lokalizacji” szukanej wartości, jednak w tym obszarze można również dołączyć kod JS.

Pole dodaje się na bieżąco podczas wypełniania, nie trzeba nic więcej zatwierdzać.

4. Pole powinno być już dostępne na liście i może go użyć w raporcie.

5. Zapisz raport wybierając przycisk ‘Nadpisz’ lub ‘Zapisz jako’.

Tak utworzone pole można też zobaczyć z poziomu Funkcje AdministracyjneTabele przestawne (pola).