Typowe scenariusze wyszukiwania publikacji

Baza Wiedzy oferuje szerokie możliwości wyszukiwania publikacji pracowników, prezentowania informacji dotyczących odnalezionych publikacji jak również wykorzystanie odnośników podanych w tych opisach do światowych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie.

Ponadto, system umożliwia generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów dla wybranego zestawu publikacji, które mogą być bardzo przydatne do tworzenia następujących opracowań:

 • Ankieta

 • Dorobek Jednostki

 • Raport Wydziałowy

 • Wykaz publikacji (w postaci listy lub tabeli, zapisany jako html lub plik pdf)

 

Jak podano w poprzednim rozdziale (1.3) wyszukiwanie może odbywać się w trybie uproszczonym lub zaawansowanym.

Po wykonaniu wyszukiwania, jego wynik, czyli uporządkowany wykaz publikacji jest prezentowany w okienku podzielonym na strony (aktualnie po 20 opisów na stronie).

Korzystając z pola wyboru

można na bieżąco zmienić sposób uporządkowania prezentowanych publikacji.

 

W dolnej części okna występują przyciski nawigacyjne, które umożliwiają przejście do strony pierwszej/poprzedniej, wybór konkretnej strony, przejście do strony następnej/ostatniej.

Po wybraniu co najmniej jednej publikacji uaktywnia się odnośnik Pobierz wybrane pozycje w formacie:

który jest używany do generowania zestawienia wybranych publikacji w formacie wskazanym w polu wyboru po prawej stronie odnośnika. Aktualnie pole to daje możliwość wyboru następujących formatów:

 

Dostępne formaty pobierania danych obejmują:

 • Ankieta - zestaw pól niezbędny do ankiety jednostki w formacie csv

 • Cytowania bibliograficzne - opis wg różnych stylów cytowania

 • Bibtex - opisy bibliograficzne w formacie BibTeX

 • Csv - skrócony zestaw pól w formacie csv

 • Dorobek jednostki - zestaw publikacji wraz z punktami, w formacie csv

 • Raport - wykaz bibliograficzny zgodny z wybranym uporządkowaniem

 • Raport Wydziałowy - wykaz bibliograficzny z podaną liczbą punktów

 • Wykaz - wykaz publikacji z punktami i Impact Factor (możliwość filtru)

 

Uwaga. Bardzo istotne jest wybranie co najmniej jednej publikacji, gdyż w przeciwnym razie odnośnik generowania pliku w zadanym formacie nie jest aktywny.

Wyboru publikacji dokonuje się poprzez zaznaczenie danej publikacji klikając na kwadracik z lewej strony opisu publikacji:

W lewym rogu nagłówka okna prezentacji wyniku wyszukiwania znajdują się dodatkowe dwa symbole związane z zaznaczaniem publikacji do dalszego przetwarzania, których użycie powoduje odpowiednio zaznaczenie/wyczyszczenie zaznaczenia wszystkich publikacji wyniku wyszukiwania:

 

Przycisk 3 kwadracików oznaczonych znaczkiem √ służy do zaznaczenia wszystkich publikacji wyniku wyszukiwania

 

Przycisk 3 kwadracików bez znaczka √ służy do wyczyszczenia zaznaczenia wszystkich publikacji wyniku wyszukiwania

Z prawej strony każdego opisu publikacji znajdują się odnośniki, które służą do podglądu dodatkowych informacji dotyczących danej publikacji:

 

odnośnik do zasobów systemu Google scholar

 

odnośnik powodujący wyświetlenie okienka z pełnym opisem publikacji, w tym między innymi przyznane punkty

 

W dalszej części podręcznika opisano typowe procesy wyszukiwania i generowania zestawień.